Javno naročilo: Glasbena šola Ajdovščina - Energetska sanacija in prenova OŠ D. Lokarja - stavba 2

datum: 18.10.2016
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo »Glasbena šola Ajdovščina – Energetska sanacija in prenova OŠ D. Lokarja – stavba 2«.

 Javno naročilo  »Glasbena šola Ajdovščina – Energetska sanacija in prenova OŠ D. Lokarja – stavba 2«  je objavljeno na portalu javnih naročil - direktna povezava - pod številko JN006429/2016-B01, objavljeno 18. 10. 2016.

  Naročilo je delno sofinancirano iz Evropskega Kohezijskega sklada ter sredstev Republike Slovenije.    

Rok za oddajo ponudbe je 7.11. 2016, do 9. ure. Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja naročniku le pisno, preko Portala javnih naročil, do vključno 28. 10. 2016, do 12. ure.  

Razpisna dokumentacija s popravkom roka v pogodbi      

Obrazec ESPD 

POPISI: 

Popis GO 

Popis elektroinstalacij 

Popis strojnih instalacij 

Rekapitulacija 

Situacija zunanje ureditve 

Zbirna situacija komunalne ureditve 

Obstoječe stanje z rušitvijo 

Tlorisi 

Prerezi 

Fasade 

Sheme vrat 

Sheme zasteklitev 

Tehnično poročilo 

Projekti za Glasbeno šolo Ajdovščina 

Dodatni projekti: 

Gradbena fizika 

Soglastja soglasodajalcev 

Statistični izračuni 

Varnostni načrt 

Študija požarne varnosti: 

GŠA-IPV PGD CPV 897_2016

GŠA PGD ŠPV CPV 897_2016

Grafike: 

Tloris pritličje 

Tloris 1 nadstopje 

Tloris 2. nadstropje 

Tloris SIT 

Naročnik objavlja zapisnik o ogledu, opravljenem 28. 10. 2016, hkrati pa ponudnike obvešča, da je  na portalu javnih naročil, pod zaporedno številko JN006429/2016-K02, dne 28. 10. 2016, spremenil rok za prejem ponudb, rok za odpiranje ponudb in rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj. 

Zapisnik o ogledu 

Dopolnjen popis GO del 

 

majhen-logo_MZI.jpgEU logo 2014-2020.jpg