Posvetovalna telesa

Svet za turizem
Svet za turizem je posvetovalno telo župana Občine Ajdovščina.