Izjava o dostopnosti

Občina Ajdovščina si prizadeva omogočati dostopnost spletne strani www.ajdovscina.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, v nadaljevanju ZDSMA).

Za zagotovitev zahtev glede dostopnosti skladno z ZDSMA so bile zagotovljene naslednje prilagoditve:

  • omogočena je navigacija s tipko, za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške,
  • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,
  • večina slikovnega gradiva in pripetih dokumentov je opremljena z alternativnim besedilom,
  • objave skeniranih uradnih in podpisanih pdf dokumentov spremlja besedilo dotičnega dokumenta v dostopni obliki,
  • predvidljivo delovanje spletišča.

Stopnja skladnosti

Spletna stran je bila izdelana pred uvedbo zakona ZDSMA. Pri načrtovanju, oblikovanju in izdelavi so bile upoštevane takratne smernice za dostopnost vsem skupinam uporabnikov. Zaradi zastarelosti tehnologije spletna stran ni skladna z nekaterimi zahtevami ZDSMA. Prav zaradi tehnološke zastarelosti – stran je bila vzpostavljena v letu 2004 ter prenovljena v letu 2012 – se načrtuje vzpostavitev popolnoma novega, tehnološko sodobnega spletišča v letih 2024 in 2025.

Nedostopne vsebine

Nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti iz ZDSMA. Zaradi nesorazmernega bremena (tehnološka zastarelost, stare arhivske objave) so nekatera gradiva nedostopna.

Nedostopne vsebine:

  • Skenirani dokumenti v PDF obliki (uradni podpisani dokumenti, razna gradiva za seje občinskega sveta, obsežnejši dokumenti, kot je na primer odlok o proračunu in podobno). V večji meri se tovrstno gradivo objavlja v besedilni obliki, ki jo bralniki lahko preberejo. V primeru obsežnejšega gradiva pa je bolj smotrno le-to objaviti kot priponko.
  • Kompleksne preglednice s podatki, ki ne ponujajo alternativnega opisa ter se pojavljajo v različnih dokumentih, kot so na primer javni razpisi, strateški in programski dokumenti.
  • Multimedijske vsebine niso zapisane v besedilni obliki. Pretežno gre za promocijske videe, vendar je takih vsebin malo. V prihodnje se bo vse video vsebine podpisovalo (govorjeno besedilo bo teklo v zapisani obliki na dnu posnetka).
  • Spletno mesto ne omogoča ustreznih barvnih kontrastov.

V primeru, da določene vsebine, ki jih potrebujete, trenutno niso dostopne, vas prosimo, da pišete na naslov obcina@ajdovscina.si. Na isti naslov lahko pošljete tudi obvestilo o neskladnosti z dostopnostjo spletišča. V obeh primerih vam bomo odgovorili najkasneje v 8 dneh.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo.

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.irsid@gov.si.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

Za vse ostale informacije povezane z dostopnostjo spletišča se obrnite na Urad župana Občine Ajdovščina. Za spletne vsebine skrbita predstavnici za stike z javnostjo: 

Tina Velikonja, tina.velikonja@ajdovscina.si, 05 36 59 152

Sanda Hain, sanda.hain@ajdovscina.si, 05 36 59 155

Ta izjava je bila pripravljena 22. avgusta 2023.