Izobraževanje

Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina se ponaša z bogato tradicijo, ustanovljena je bila leta 1948. V letu 2019 se je šola preselila v nove prostore na Cesti 5. maja v Ajdovščini. Šola je poimenovana po skladatelju in primorskem duhovniku Vinku Vodopivcu, ki ga v glasbenih krogih označujejo za ljudskega. Njegove pesmi so zelo priljubljene in mnoge so postale že ponarodele.
Ljudska univerza Ajdovščina
Ljudska univerza Ajdovščina je javni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Ajdovščina.  
OŠ Col
Na Colu se je poučevanje pričelo že pred letom 1850. V začetku so poučevali domačini, prvi znani učitelj je bil Petrič s Kovka. Današnja osnovna šola Col je bila temeljito obnovljena v letu 2002, leto kasneje pa je bila ob njej zgrajena tudi sodobna večnamenska telovadnica.K colski osnovni šoli spada tudi Podružnična šola Podkraj.
OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina je največja osnovna šola na območju občine Ajdovščina ter ena od dveh mestnih šol. Poimenovana je po zdravniku in pisatelju dr. Danilu Lokarju, prešernovem nagrajencu. Poleg matične šole jo sestavljata še Enota s prilagojenim programom ter podružnica v Lokavcu.  
OŠ Dobravlje
OŠ Dobravlje je podeželska šola, kamor zahajajo otroci iz spodnjega dela ajdovske občine. Pohvali se lahko z največjim številom podružničnih šol, tako v Ajdovščini, kot v regiji. Na matični šoli v Dobravljah poteka le pouk višje stopnje, mlajši otroci pa obiskujejo podružnice v Skriljah, Črničah, Vipavskem Križu in Vrtovinu. 
OŠ Otlica
OŠ Otlica je naša najviše ležeča šola, njen šolski okoliš je Gora. Je tudi prva šola na območju občine Ajdovščina, ki je uvedla devetletko. Je najmanjša po številu otrok, pa vendar med vsemi šolami najbolj potrebna, saj je Gora precej odmaknjena od drugih urbanih središč. Poslanstvo šole torej ni samo pedagoško delo, pač pa je vitalni del življenja na Gori.
OŠ Šturje
OŠ Šturje je najmlajša osnovna šola v občini Ajdovščina. Pred leti zgrajena nova šola v Šturjah pa si je že našla svoje mesto pod našim, ajdovskim soncem. Pognala je močne korenine svojega drevesa, ki je logotip šole. Ob matični šoli v okviru OŠ Šturje deluje tudi podružnica v Budanjah.
Otroški vrtec Ajdovščina
Otroški vrtec Ajdovščina je vzgojno izobraževalni zavod, katerega ustanoviteljici sta občini Ajdovščina in Vipava, kot pravni naslednici bivše Občine Ajdovščina.  Otroški vrtec Ajdovščina izvaja dejavnost na območju občin ustanoviteljic.