Ostalo

Društvo ABSTINENT Vipavske doline
Društvo ABSTINENT  Vipavske doline je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki deluje na območju Ajdovščine in Vipave. Namen društva je abstinenca, rehabilitacija in resocializacija ljudi odvisnih od alkohola ter s tem uresničevanje interesov in ciljev s področja zdravega načina življenja. Temeljno načelo delovanja je pravilo zaupnosti.
Skupnost Srečanje
Pomoč odvisnikom in njihovim družinam