Ostalo

Arhitekturno društvo Forum
Arhitekturno društvo Forum skrbi za osveščanje svojih članov in širše okolice o kulturi bivanja, dobri arhitekturi, trendih v urbanizmu in zanimivih krajinskih rešitvah v njihovi okolici.
Skupnost Srečanje
Pomoč odvisnikom in njihovim družinam