Javni razpisi

DatumNaslov
09.02.2018Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2018
07.02.2018Javni razpis za sofinanciranje udeležbe na velikih mednarodnih športnih prireditvah/tekmovanjih
26.01.2018Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ajdovščina za leto 2018
08.01.2018Prosto delovno mesto svetovalca - pripravnika za določen čas
03.01.2018Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev v nevladnih organizacijah za leto 2018
28.12.2017Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2018
27.12.2017Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, obnove nepremične kulturne dediščine ter delovanja zvez v občini Ajdovščina v letu 2018
22.12.2017Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2018
20.12.2017Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva v občini Ajdovščina za leto 2018
10.11.2017Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika pacientov v svetu zavoda Lekarna Ajdovščina
11.10.2017Javni razpis za spodbujanje neposrednih investicij v občini Ajdovščina v letu 2017
02.10.2017Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letih 2017/2018
29.09.2017Javni razpis za dodelitev občinskih štipendij, štipendij za lokalno pomembne ali deficitarne poklice ter nagrad za izjemne dosežke in uspehe v letu 2017
10.07.2017Javni razpis za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine v občini Ajdovščina v letu 2017
21.06.2017Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2017
01.06.2017Javni poziv - POČITNIŠKO DELO 2017
16.05.2017Rezultati javnih razpisov iz področja družbenih zadev
15.05.2017Sprememba javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina za leto 2017
15.05.2017Sprememba sklepa o začetku postopka, imenovanju strokovne komisije in pogojih iz drugega odstavka 13. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Ajdovščina
09.05.2017Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2017
123456789 >>