Javni razpisi

DatumNaslov
16.04.2024Rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v nepremičnine s strani nevladnih organizacij v javnem interesu
09.04.2024Razpis za delovno mesto strokovni sodelavec VII/1, za investicije
08.04.2024Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov za starejše občane v letu 2024
08.04.2024Razpis za delovno mesto strokovni sodelavec VII/2-I, za investicije
05.04.2024Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2024
05.04.2024Javni razpis za sofinanciranje veteranskih organizacij v letu 2024
02.04.2024Javni razpis za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih športnih tekmovanjih
21.03.2024Javni poziv za dodelitev subvencij za zamenjavo kritin ali fasadnih plošč, ki vsebujejo azbestna vlakna v letu 2024
21.03.2024Javni razpis za sofinanciranje športnih in drugih velikih prireditev v občini Ajdovščina v letu 2024
21.03.2024Sprememba javnega razpisa za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2024
20.03.2024Javni razpis za sofinanciranje stroškov dela zaposlenih v javnih organizacijah, ki izvajajo programe dnevnega varstva, v letu 2024
19.03.2024Javni razpis za sofinanciranje investicij pravnih oseb javnega prava v družbeno pomembne objekte na območju občine Ajdovščina
12.03.2024Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2024
12.03.2024Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ajdovščina v letu 2024
11.03.2024Razpis za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Osnovne šole Dobravlje
11.03.2024Sprememba Javnega razpisa za podelitev priznanj Občine Ajdovščina za leto 2024 (2)
08.03.2024Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj otrok in mladine v letu 2024
06.03.2024Javni razpis za delovno mesto direktorja/-ice javnega Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina
04.03.2024Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih in invalidskih organizacij, organizacij s področja tehničnih panog ter drugih neprofitnih organizacij v letu 2024
29.02.2024 Sprememba Javnega razpisa za podelitev priznanj Občine Ajdovščina za leto 2024 (1)
123456789 >>