DatumNaslov
17.04.2015Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v občini Ajdovščina v letu 2015
16.04.2015Javni poziv za uporabo šotora v občini Ajdovščina za leto 2015
18.03.2015Občinsko ocenjevanje vina 2015
17.03.2015JAvni razpis za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih in invalidskih organizacij ter drugih neprofitnih organizacij v letu 2015
17.03.2015Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov, projektov, letovanj v letu 2015
02.03.2015Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za najete stanovanjske kredite v občini Ajdovščina za leto 2015
17.02.2015Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, obnove nepremične kulturne dediščine ter delovanja zvez v občini Ajdovščina v letu 2015
17.02.2015Javni razpis za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v občini Ajdovščina za leto 2015
17.02.2015Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ajdovščina
09.02.2015Javni razpis za sofinanciranje programa Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem
04.02.2015Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2015 na območju občine Ajdovščina
03.02.2015Javni natečaj - svetovalec za okolje in prostor v občinski upravi Občine Ajdovščina
07.11.2014Objava prostega delovnega mesta
03.10.2014Razpis za delo ravnatelja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
04.07.2014Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov namenjenih izvajanju programov posebnih skupin prebivalstva v najem za izboljšanja kakovosti življenja občanov ter izvajanje učinkovitega sistema vseživljenjskega učenja
02.06.2014Dokončna prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj Občine Ajdovščina v najem
24.04.2014Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
18.03.2014Občinsko ocenjevanje vina 2014
03.03.2014Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih in invalidskih organizacij ter drugih neprofitnih organizacij v letu 2014
25.02.2014Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov, projektov, letovanj ter dodelitev enkratnih nagrad v letu 2014
<< 5678910111213 >>