Predlagajte projekt v vašem območju - oddajte pobudo

Pobudo lahko oddate po navadni ali elektronski pošti, vendar morate za to uporabiti predpisani obrazec.

KDO

Predlagatelji projektnih predlogov so lahko posamezne občanke/občani ali skupine občank/občanov s stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina, ki bodo do dne oddaje pobude dopolnili 15 let.

Pobudi oddate na za to predvidenem obrazcu.

ROK ZA ODDAJO

Vaš projektni predlog lahko pošljete najkasneje do 2. 6. 2021 do 24.00

  • preko elektronske pošte na obcina@ajdovscina.si ali
  • ga oddate po pošti do 2. 6. 2021 in pošljete na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina. V tem primeru kot datum oddaje šteje poštni žig.

V primeru elektronske oddaje se na obrazec podpišite lastnoročno in ga (ali vsaj stran s podpisom) skenirajte.

PRIPRAVA POBUDE

Priporočamo vam, da pred tem preberete Poziv za občane, v katerem je podrobneje opisan postopek poziva, merila, ki jih morate kot prijavitelji upoštevati in primere ocen nekaterih stroškov, da boste svojo pobudo laže ovrednotili.