Kolofon


 

Vsebina spletne predstavitve se osvežuje dinamično.


Datum prve objave spletnega mesta:  november 2004 


Datum objave prenovljenega spletnega mesta:  september 2012

Naročnik: Občina Ajdovščina

Priprava gradiva: Občina Ajdovščina

 


Izvajalec: Arctur d.o.o.

Odgovorna oseba: Tomi Ilijaš

Projektni vodja: Metka Špacapan

Grafična podoba: Arctur d.o.o.

Programiranje: Marjan Štekar, Damjan Mozetič, Miha Hočevar, Tiva Turk

Uporabniška podpora: Tiva Turk

Avtorske in sorodne pravice za oblikovanje in programsko kodo spletne predstavitve ter za gradivo, ki je bilo uporabljeno pri pripravi vsebine in pri izdelavi spletne predstavitve, so urejene s pogodbo med naročnikom in izvajalcem in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21-958/1995)