Obvestila

Statistika

  

Polje Log Zemono
Dejanska površina polja: 188 ha
Podpisanih pogodb za: 40,22 ha
22%
Ajdovsko polje
Dejanska površina polja: 240 ha
Podpisanih pogodb za: 35,08 ha
15%
Polje Vipavski Križ – Male Žablje
Dejanska površina polja: 302 ha
Podpisanih pogodb za: 32,68 ha
11%
Polje Lokavec
Dejanska površina polja: 220 ha
Podpisanih pogodb za: 30,18 ha
14%
Polje Vrtovin
Dejanska površina polja: 14 ha
Podpisanih pogodb za: 6,07 ha
44%
Polje Selo - Batuje
Dejanska površina polja: 40 ha
Podpisanih pogodb za: 4,47 ha
12%
Polje Dolenje Ustje
Dejanska površina polja: 55 ha
Podpisanih pogodb za: 11,52 ha
21%
Polje Brje Žablje
Dejanska površina polja: 620 ha
Podpisanih pogodb za: 108,54 ha
18%
Skupaj
Dejanska površina polja: 1679 ha
Podpisanih pogodb za: 268,77 ha
17%

Obvestila