Varstvo osebnih podatkov

 1. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (Data protection officer - DPO)

mag. Renata Zatler 

Kontakt: obcina@ajdovscina.si 

2. Politika varstva osebnih podatkov 

Politika varstva osebnih podatkov za informiranje posameznikov 

3. Evidenca dejavnosti obdelav osebnih podatkov 

(vsebina je v pripravi) 

4. Pravice posameznikov pri upravljanju osebnih podatkov 

Zahteva za popravek osebnih podatkov

Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki