Javna naročila

DatumNaslov
11.12.2019Javno naročilo Gradbeni nadzor za dokončanje investicije &"Ureditev starega mestnega jedra - Kastre v Ajdovščini - 1. faza&"
10.12.2019Javno naročilo Urejanje poplavnega območja ob LC 001 041 Potoče - Preserje - Branik (pilotni projekt Protipoplavni nasip Kamnje na območju Občine Ajdovščina - Grevislin)
26.11.2019Javno naročilo Dobava in montaža nadstreškov ter latnikov na Lavričevem trgu
19.11.2019Javno naročilo Crossit Safer 2
07.11.2019Javno naročilo Ureditev ceste skozi Vrtovin
22.10.2019Javno naročilo Cestni priključek in obvoznica Selo
18.10.2019Javno naročilo Projektna dokumentacija za komunalno infrastrukturo v Poslovni coni Črniče
27.09.2019Javno naročilo Izdelava idejne zasnove primarnega cevovoda za namakanje Zgornje Vipavske doline
20.09.2019Javno naročilo Izgradnja kanalizacije ter hišnih priključkov Kukovže
19.09.2019Javno naročilo Izgradnja komunalne infrastrukture v PC Pod železnico - 3. faza
12.09.2019Javno naročilo Pokopališče Črniče
01.08.2019Javno naročilo Nakup potrebne opreme in pripomočkov za izvedbo vaj in usposabljanj v okviru strateškega projekta CROSSIT SAFER
29.07.2019Javno naročilo Izdelava natečajne rešitve in projektne dokumentacije za objekt Vrtec Police Ajdovščina
11.07.2019Javno naročilo Razvoj orodij za agrotehnično upravljanje za spodbujanje trajnostnega kmetijstva
04.07.2019Javno naročilo Izdelava strokovne podlage za celovito reševanje poplavne ogroženosti na porečju reke Hubelj
07.06.2019Javno naročilo Izgradnja ČN Dobravlje
05.06.2019Javno naročilo Gradnja ekoloških otokov v letih 2019 in 2020
05.06.2019Javno naročilo Vzdrževanje občinskih stanovanj v letih 2019 in 2020
03.06.2019Javno naročilo Izvajanje šolskih prevozov za območje OA, šolska leta 2019/2020 - 2021/2022
28.05.2019Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo, vodovod in ČN
123456789 >>