Javna naročila

DatumNaslov
24.03.2017Javno naročilo: Urejanje kanalizacije in vodotoka v naselju Dolga Poljana
24.11.2016Izvajanje zimske službe v sezoni 2016/2017 - preostali sklopi
18.10.2016Javno naročilo: Zimska služba v sezoni 2016-17 na območju KS OA - ponovitev
18.10.2016Javno naročilo: Glasbena šola Ajdovščina - Energetska sanacija in prenova OŠ D. Lokarja - stavba 2
29.09.2016Javno naročilo: Izdelava projektne dokumentacije za čistilno napravo Dobravlje in kanalizacijski sistem
21.09.2016Javno naročilo: Nakup osebnega vozila
15.09.2016Javno naročilo: Nakup vozila za potrebe ekipe prve pomoči
05.09.2016Odgovori na zastavljena vprašanja - natečaj za celovito urejanje Ceste 5. maja v Ajdovščini
02.09.2016Javno naročilo: Izvedba arheoloških raziskav v starem mestnem jedru Kastra v Ajdovščini
12.08.2016Sprememba natečajnih rokov
05.08.2016Izvajanje zimske službe v sezoni 2016/2017
05.07.2016Javno naročilo: Dobava in montaža opreme za čistilno napravo in kanalizacijo v Ajdovščini
05.07.2016Javna naročila: Izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za glasbeno šolo v Ajdovščini
01.07.2016Javno naročilo: Parkirišča Vipavski Križ
01.07.2016Javno naročilo: Rekonstrukcija lokalne ceste na Brje
01.07.2016Javno naročilo: Kanalizacija in vodovod Dobravlje za zaselka Pikči in Kozja Para
21.06.2016Javno naročilo: Športno igrišče v Podkraju
15.06.2016Natečaj za urejanje Ceste 5. maja
15.06.2016Javno naročilo: Prevozi učencev v šolskih letih 2016/2017, 2017/2018 in 2018/2019
18.05.2016Javno naročilo: Oprema za OŠ Danila Lokarja
123456789 >>