Javna naročila

DatumNaslov
23.06.2022Javno naročilo Komunalna infrastruktura Ribnik SB II
22.06.2022Javno naročilo Izvedba GOI del v vrtcu Ajdovščina
16.06.2022Javno naročilo Investicijsko vzdrževanje LC Šmarje - Zavino
16.06.2022Javno naročilo Investicijsko vzdrževanje LC od CERO Dolga Poljana do Napoleonov most
16.06.2022Javno naročilo Investicijsko vzdrževanje LC Planina - Dolenje
16.06.2022Javno naročilo Nakup različne računalniške in druge elektronske opreme
16.06.2022Javno naročilo Kanalizacija Podkraj
19.05.2022Javno naročilo Izdelava projektne dokumentacije DGD, PZI za kanalizacijo in vodovod v naselju Gradišče
21.04.2022Javno naročilo Izvajajanje prevozov šolskih otrok za šolska leta 2022/23, 2023/24, 2024/25
07.04.2022Javno naročilo Arheološke raziskave - prenova Rustjeve hiše
01.04.2022Javno naročilo Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina (SD OPN 1) vključno s strokovnimi podlagami
24.03.2022Javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2022
28.02.2022Javno naročilo Distribucija medijskih vsebin
04.02.2022Javno naročilo Rušenje industrijskega objekta v kompleksu bivše tovarne Lipa v Ajdovščini
04.02.2022Javno naročilo Pokrita tržnica Ajdovščina - netipska oprema
29.12.2021Javno naročilo Nakup različne računalniške in druge elektronske opreme
23.12.2021Javno naročilo Izbor izvajalske organizacije programa Mladost na burji
08.10.2021Javno naročilo Širitev poslovno-ekonomske infratrukture - Etapa 2 PC Ajdovščina - Pod Fructalom
04.10.2021Javno naročilo Večnamenska gimnastična dvorana Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina
01.10.2021Javno naročilo Dobava in montaža opreme v okviru operacije &"Kolesarksa veriga na podeželju&".
123456789 >>