Knjižničarstvo in galerijska dejavnost

Temeljna naloga občine je podpirati izvajanje poslanstva splošne knjižnice, in sicer, razvijati raven znanja prebivalstva in bralne kulture nasploh. Občina je skupaj z Občino Vipava soustanoviteljica Lavričeve knjižnice Ajdovščina.

Lavričeva knjižnica Ajdovščina je splošna knjižnica in deluje na območju občin Ajdovščina in Vipava. Sodi med knjižnice 3. skupine, saj pokriva prostor z več kot 20.000 prebivalci. Po podatkih Ministrstva za kulturo, ki uporablja kriterij števila prebivalstva tudi za financiranje  po občinah, ima občina Ajdovščina 18.939 prebivalcev, občina Vipava pa 5.389 prebivalcev. Skupaj torej Lavričeva knjižnica deluje na območju s 24.328 prebivalci (podatki: junij 2011).

Knjižnice so središče za splošno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij in so infrastruktura pri izobraževanju na vseh stopnjah, vseživljenjskem učenju ter razvoju bralne kulture in informacijske družbe nasploh. Splošna knjižnica je namenjena informiranju in potrebam prebivalcev po izobraževanju, raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter vzdrževanju funkcionalne pismenosti.

Zakonska podlaga za delovanje knjižnice je Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina, ki sta ga sprejela Občinski svet občine Ajdovščina, dne 26.3.2002 in Občinski svet Občine Vipava, dne 21.3.2002.  Odlok je skozi čas doživel nekaj sprememb. 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica

Muzejsko in galerijsko dejavnost v občini Ajdovščina opravljajo Pilonova galerija Ajdovščina, Goriški muzej in Lokarjeva galerija. Pilonova galerija poleg stalne zbirke ponuja tudi občasni razstavni program, ki vključuje slikarstvo, kiparstvo, grafiko, risbo, arhitekturo, oblikovanje in fotografijo. Tovrstnim razstavam, ki se mesečno menjajo, pripada pritličje Pilonove galerije, kjer se občasno odvijajo tudi predavanja, glasbene, literarne in druge kulturne prireditve.

Goriški muzej skrbi za upravljanje muzejske zbirke v Ajdovščini, ki sestavlja stalno arheološko razstavo Fluvio Frigido – Castra – Flovius – Ajdovščina, ki predstavlja poselitev Ajdovščine od prazgodovine do zgodnjega srednjega veka, in razstavo fosilov iz zbirke Stanislava Bačarja, ki jo sestavlja okoli 1.200 fosilov iz vse Slovenije. Lokarjevo galerijo od leta 2012 upravlja Društvo likovnih umetnikov Severne Primorske, v njej sta galerija in spominska soba Danila Lokarja.

Odlok o ustanovitvi Pilonove galerije Ajdovščina