Druge javne objave

DatumNaslov
11.10.2021Namera o neposredni prodaji lesa
06.10.2021Osnutek Lokalnega programa kulture v občini Ajdovščina za obdobje 2022-2025
04.10.2021Javna razgrnitev načrtov zaščite in reševanja Občine Ajdovščina
24.08.2021Namera za neposredno prodajo lesa v k. o. Gojače
04.05.2021Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Col
16.03.2021Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Gojače
16.03.2021Povabilo bankam k sodelovanju
11.02.2021Informativno povabilo bankam k sodelovanju
15.01.2021Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Kamnje
21.12.2020Sklep o sprejemu stališč do pripomb javnosti k dopolnjenemu osntuku OPPN in okoljskega poročila za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini
16.12.2020Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Gojače
11.12.2020Namera za neposredno prodajo lesa v k. o. Gojače
11.12.2020Namera za neposredno prodajo lesa v k. o. Gojače
09.12.2020Ponovni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
25.11.2020Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Vrtovin
04.11.2020Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II
29.10.2020Okrožno sodišče v Novi Gorici išče kandidate za sodnike porotnike
28.10.2020Javno naznanilo o zaključku javne razgrnitve - OPPN Lipa
27.10.2020Povabilo k oddaji ponudbe za dolgoročni kredit Občini Ajdovščina
16.10.2020Razgrnitev Izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN Ribnik SB II
1 234567