DatumNaslov
21.08.2017Poziv za prijavo škode v kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017
07.08.2017POZEBA 2017 - dodatna navodila za oškodovance
21.07.2017Stališča do pripomb javnosti - dopolnjen osnutek OPPN za območje od plazu Stogovce poškodovane ceste ter okoljsko poročilo
31.05.2017Prodaja računalnikov - namera o sklenitvi neposredne pogodbe
30.05.2017Javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za imenovanje nadomestnega člana občinske volilne komisije
29.05.2017Stališča do pripomb in predlogov javnosti k dopolnjenemu osnutku OPPN Ribnik SB II
15.05.2017Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom Stogovce poškodovane državne ceste Ajdovščina - Predmeja in Okoljskega poročila za sanacijo te ceste
10.05.2017Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
07.04.2017Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem za izvajanje gostinske dejavnosti
23.03.2017Kanalizacija Male Žablje
15.02.2017Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Ajdovščina
14.02.2017Povabilo k sodelovanju
03.02.2017Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II
26.01.2017Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II
25.01.2017Informativno povabilo bankam k sodelovanju
01.12.2016Občinski svet Občine Ajdovščina podpira vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS
28.10.2016Sklep s stališčem Občine Ajdovščina o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS
07.10.2016Namera za oddajo cevne infrastrukture v najem in poziv k priglasitvi interesa
19.09.2016Predlog dokumenta Strategija razvoja turizma Vipavske doline na območju občin Ajdovščina in Vipava
17.08.2016Javno naznanilo o presoji vplivov kohezijskih projektov na okolje
<< 12345 67