DatumNaslov
16.03.2021Povabilo bankam k sodelovanju
11.02.2021Informativno povabilo bankam k sodelovanju
15.01.2021Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Kamnje
21.12.2020Sklep o sprejemu stališč do pripomb javnosti k dopolnjenemu osntuku OPPN in okoljskega poročila za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini
16.12.2020Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Gojače
11.12.2020Namera za neposredno prodajo lesa v k. o. Gojače
11.12.2020Namera za neposredno prodajo lesa v k. o. Gojače
09.12.2020Ponovni poziv za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
25.11.2020Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Vrtovin
04.11.2020Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II
29.10.2020Okrožno sodišče v Novi Gorici išče kandidate za sodnike porotnike
28.10.2020Javno naznanilo o zaključku javne razgrnitve - OPPN Lipa
27.10.2020Povabilo k oddaji ponudbe za dolgoročni kredit Občini Ajdovščina
16.10.2020Razgrnitev Izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN Ribnik SB II
30.09.2020Sklep o sprejemu stališč do pripomb javnosti k dopolnjenemu osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini
30.09.2020Sklep o sprejemu stališč do pripomb javnosti k dopolnjenemu osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo vrtca Police v Ajdovščini
16.09.2020Pravila ETM kviza
26.08.2020Poziv za predlaganje kandidatov v Nadzorni odbor Občine Ajdovščina
25.08.2020Zaključek javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za gradnjo vrtca na Policah
29.06.2020Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini
<< 12 345678