DatumNaslov
25.02.2020Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Gojače
14.02.2020Prodaja rabljenih rezervoarjev za gorivo - namera o sklenitvi neposredne pogodbe
03.02.2020Povabilo bankam k oddaji ponudb
24.01.2020Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Gojače
24.01.2020Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Selo
24.01.2020Povabilo bankam k sodelovanju
08.01.2020Informativno povabilo bankam k sodelovanju
13.12.2019Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje zaselka Strane na Planini
13.12.2019Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini
11.12.2019Stališča do pripomb k predlogu modelov vrednotenja nepremičnin
25.09.2019Javna razgrnitev modelov vrednotenja nepremičnin
16.09.2019ETM 2019 - nagradna križanka za dijake Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina
28.08.2019Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za večstanovanjsko sosesko Lipa v Ajdovščini
19.08.2019Namera za neposredno prodajo lesa
05.08.2019Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za vrtec na Policah v Ajdovščini
09.07.2019Povabilo k oddaji ponudbe za financiranje investicij, predvidenih v proračunu Občine Ajdovščina - POPRAVEK
05.07.2019Povabilo k oddaji ponudbe za financiranje investicij, predvidenih v proračunu Občine Ajdovščina
03.06.2019Povabilo k oddaji ponudbe za upravljanje z dolgom proračuna Občine Ajdovščina
31.05.2019Poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje Nadzornega odbora - nadomestni član
31.05.2019Javni poziv za zboranje predlogov kandidatov za imenovanje Občinske volilne komisije
<< 12 34567