Informativno povabilo bankam k sodelovanju

datum: 14.02.2023
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina vabi banke k sodelovanju pri dodeljevanju kreditov za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in kreditov za investicije v kmetijstvu po subvencionirani obrestni meri.

Pogoji, ki jih banke upoštevajo pri pripravi in oddaji informativne ponudbe za sodelovanje so naslednji:

1. ciljna obrestna mera za kreditojemalce:

-       krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva: obrestna mera za kreditojemalca je 6 – mesečni EURIBOR + 0;

-       krediti za investicije v kmetijstvu: obrestna mera za kreditojemalca je 6 – mesečni  EURIBOR + 0;

2. višina subvencije:

-       krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva: 90.000,00 €

-       krediti za investicije v kmetijstvu: 10.000,00€

3. odplačilna doba:

-       krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva:

a.       za kredite za nakup premičnin (ne-glede na višino kredita) ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 EUR je odplačilna doba  5 let in višina subvencije 40.000,00€;

b.      za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 EUR je odplačilna doba  10 let in višina subvencije 50.000,00€.

-       krediti za investicije v kmetijstvu: odplačilna doba  je 5 let.

4. moratorij na odplačevanje kredita:

-       krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva: do 31. 12. 2023

-       krediti za investicije v kmetijstvu: do 31. 12. 2023

5. rok za oddajo informativne ponudbe: 28. 2. 2023

Informativna ponudba naj vsebuje:

1. višino obrestne mere po kateri je banka pripravljena sodelovati;

2. informativni izračun kreditne mase.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na številki 05 365 91 16.

Banke naj informativno ponudbo pošljejo v roku iz četrte točke pogojev v zaprti kuverti s pripisom »informativna ponudba za sodelovanje« na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.


Občina Ajdovščina

 

Informativno povabilo bankam k sodelovanju