Urejanje parkirišč na javnih površinah

 Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina določa, da se na območju občine, poleg obveznih gospodarskih javnih služb, izvajajo tudi izbirne javne službe, kamor sodi urejanje parkirišč na javnih površinah. 

 Javno službo urejanje parkirišč na javnih površinah opravlja občinsko javno podjetje Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina. 

Povezava na opis dejavnosti