OPPN za izvedbo protipoplavnih ukrepov na reki Vipavi na območju gospodarske cone Batuje