Ajdovščina danes

Občina Ajdovščina je ena izmed 13-ih občin Severnoprimorske regije (Goriške statistične regije). Ustanovljena je bila leta 1994 ter predstavlja gospodarsko in kulturno središče Vipavske doline. Leži na zahodnem delu Slovenije, v zgornji Vipavski dolini, na strateško zelo pomembnem prehodu iz Furlanske nižine v Italiji, v osrednjo Slovenijo. Občina Ajdovščina je razdeljena na 28 krajevnih skupnosti, ki zajemajo 45 naselij. Občina je s 245,2 km2 po svoji površini ena izmed večjih občin v Sloveniji in se med slovenskimi občinami uvršča na 18 mesto po površini. Število prebivalcev občine iz leta v leto stalno narašča. V Občini danes živi 19.727 prebivalcev (SURS, januar 2023).  

Panorama - Planina proti Čavnu Občina Ajdovščina je gospodarsko, izobraževalno in kulturno središče Vipavske doline v zahodni Sloveniji ob meji z Italijo (80 km od Ljubljane, 150 km od Benetk). Že od najstarejših časov ima občina Ajdovščina pomembno prometno vlogo. Skozi dolino pelje magistralna in hitra cesta, kar Ajdovščino postavlja med prometno najdostopnejša mesta v regiji. Reliefno je ajdovska občina zelo razgibana. Zajema osrednji del Vipavske doline, ki jo od vzhoda proti severu oklepajo visoke planote Nanosa, Hrušice in Trnovskega gozda, na jugu pa Vipavski griči. Območje je eno najrodovitnejših področij v Sloveniji, saj vegetacijska doba v teh krajih traja skoraj dva meseca dlje kot v osrednji Sloveniji. Pomemben dejavnik oblikovanja tega prostora je tudi bogata prepredenost doline z vodnim omrežjem, ki se zliva v reko Vipavo. Največ vode dovaja reka Hubelj, ki teče skozi glavno mesto občine – Ajdovščino in je pomemben vodni vir za večino naselij tudi sosednjih občin. Poleg tega pa je ta reka predstavljala tudi pomemben energetski potencial številnih obratov in s tem razvoja mesta in tudi širšega območja doline. Ajdovščina in njena okolica se tako ponašata z bogato naravno in kulturno dediščino.

Ajdovščina – vodilna sila gospodarstva na Severnem primorskem

panorama - mesto obrtne cone Razvoj občine Ajdovščina je v preteklih desetletjih opredeljevala industrija na področju prehrambne, gradbene, lesne, kovinske in tekstilne panoge, danes pa se te tradicionalne dejavnosti nadgrajuje z modernimi in visokotehnološkimi dejavnostmi letalske, biotehnološke ter informacijsko-komunikacijske industrije. Na pogorišču propadlih podjetij in kriznih let ajdovskega gospodarstva v letih okoli 2014 so začeli preudarno graditi in ustvarjati nove zgodbe. Skupaj z gospodarstveniki, okovani z vzajemnim pogumom in medsebojno pomočjo, so uspeli ustvariti nekaj, kar je za marsikoga še pred časom veljalo za nepredstavljivo – Ajdovščina doživlja izjemen gospodarski razcvet in postaja steber gospodarskega razvoja na Primorskem in širše. Strateški temelji tega razvoja je bil postavljen s Strategijo razvoja občine Ajdovščina do 2030 in akcijskim planom, ki je bil soglasno potrjen na občinskem svetu leta 2015.  

Ne le relativno na prebivalca, v absolutnih številkah postaja Ajdovščina gospodarski center regije z največ vlaganji v opremo in infrastrukturo, kar je temelj še prodornejše prihodnosti.

Ureditev poslovnih con 

Marsikdo ob pogledu s hitre ceste na nove poslovne objekte osupne in pritrdi dejstvu, da je podjetništvo v Ajdovščini doseglo neverjeten preboj. Občina za subvencije in izgradnjo infrastrukture za gospodarstvo nameni okrog 2 milijona evrov letno, kar je 7 % proračuna.

Konec leta 2022 znaša obseg poslovne cone Ajdovščina 135 hektarjev. Izven Ajdovščine so še tri poslovne cone, in sicer v Batujah, Črničah in Gojačah.

Prijazni starejšim

Hiša dobre volje V Ajdovščini je lepo poskrbljeno za blagostanje starejših. V letu 2022 je stekla gradnja novega Doma starejših občanov Kresnice, za katerega sta država in Evropska unija namenili 12 milijonov evrov. Na območju Pal pa je zrasla Hiše dobre volje, dnevni center za starejše v Palah. Če tema dvema objektoma dodamo še skorajšnjo gradnjo oskrbovanih stanovanj na Ribniku, se lahko strinjamo v trditvi, da se za kvalitetno in pestro infrastrukturo za kakovostno preživljanje tretjega življenjskega obdobja v Ajdovščini ni bati.

 

Naklonjeni mladim

hostel1Občina Ajdovščina je nosilka certifikata Mladim prijazna občina, ki ga negujemo že vse od leta 2013, kar pritrjuje temu, da že več let načrtno urejajo mladinsko področje z ukrepi, ki mladim omogočajo čim hitrejše osamosvajanje. Občina Ajdovščina je kot prva v državi pristopila k projektu nizkocenovnih hiš za mlade. Prvo naselje sedmih hiš za mlade in mlade družine naj bi stalo v Dobravljah, v neposredni bližini Ajdovščini. Smo v fazi načrtovanja in pridobivanja dovoljenj, da bodo mladim uspeli zagotoviti prijazno prihodnost.

 Prijazni do okolja

elektrarna Budanje-Foto arhiv Gen-i (2).jpgNe zgolj razvijanje družbe in njenih potencialov, tudi skrb za okolje je pomemben segment za nadaljnji obstoj ajdovske skupnosti. V letu 2021 je bila Občina Ajdovščina prepoznana kot energetsko najbolj prodorna občina med srednje velikimi občinami v državi. Organizatorji so prepoznali prizadevanja na področju energetske učinkovitosti. Izvajamo raznolike ukrepe tako na področju energetike kot tudi na področju trajnostne mobilnosti in ozelenjevanja območja. Po uspešno izpeljanem pilotnem projektu – prvi energetski samooskrbni skupnosti v državi, postavljeni v Budanjah, se načrti, povezani z zelenimi viri energije, nadaljujejo.

Prodorni in prebojni – leta 2022 je Ajdovščina razglašena za razvojno najbolj prodorno občino v državi

Župan Tadej Beočanin in direktorica uprave Mojca Remškar Planinc z nagradama Zlati kamen.Občina Ajdovščina je bila v letu 2022 razglašena za razvojno najbolj prodorno občino v državi in je prejemnica nagrade zlati kamen. Številni uspešni projekti, pilotni programi in na tradiciji utemeljen razvoj so občino zavihteli v sam državni vrh. Prebojnost občine je leta 2021 prepoznal tudi Mednarodni odbor za dodelitev nagrad Globallocal, ki je Občino Ajdovščina nagradil z najvišjo – zlato nagrado in priznanjem za ustvarjanje stimulativnega okolja za razvoj podjetništva v Srednji in Jugovzhodni Evropi. Občina je bila prepoznana kot primer dobre prakse na področju razvoja poslovnih con in drugih ukrepov za podporo podjetnikom.

 

 25-milijonski pospešek

25-milijonov vredna donacija Taje in Iva Boscarola Občini Ajdovščina spomladi 2022 je dala zagon za še prodornejšo Donacija Iva in Taje Boscarola razvojno pot. Donacijo sta namenila izgradnji novega zdravstvenega doma z urgentnim centrom, lekarne, letalskega muzeja s centrom znanosti, operativno-servisnega centra za helikoptersko reševanje, nakupu helikopterja za reševanje in gašenje ter ozelenitvi občine. Vse investicije namerava občina uresničiti v roku treh let, kar bo z gotovostjo okrepilo visoke bivanjske pogoje in kovalo nove priložnosti za nadaljnji, še silovitejši razvoj ajdovske lokalne skupnosti. 

Pogled v prihodnost

Za prihodnost imamo začrtani dve smeri razvoja gospodarstva. Ena je krepitev in modernizacija tradicionalnih panog, po drugi strani pa je pomembna krepitev visokotehnoloških podjetij. To je pomembna usmeritev, ki je tudi zapisana v strategiji razvoja občine. Verjamemo v sodelovanje med  vsemi akterji razvoja, v spremljanje kazalnikov uspešnosti našega dela ter neprestano evalvacijo le teh. Načrtujemo nadaljnje izvajanje že uveljavljenih ukrepov in programov. Te pa želimo v prihodnje nadgraditi z novimi . Na ta način verjamemo, da bomo naše okolje razvili v okolje, ki bo ljudem omogočal dostojno in plodovito življenje.