Kulturna društva

Dramsko pevska skupina Zarja
Skupina Zarja je prvič nastopila januarja leta 2006, na prireditvi Društva upokojencev Ajdovščina, v okviru katerega skupina deluje.
Društvo Lična hiša
19. septembra 2003 je svoja vrata odprla nova razstavno prodajna galerija in oblikovalsko likovni center Lična hiša. Vodita jo grafična oblikovalca mag. Polona Kunaver Ličen in David Ličen, ki z ustvarjalno dejavnostjo v Lični hiši spodbujata aktivno umetniško ustvarjanje različnih generacij v ožji in širši okolici Ajdovščine.
Društvo likovnih umetnikov Severne Primorske
Društvo likovnih umetnikov Severne Primorske je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi razvoja in uresničevanja likovne dejavnosti, širjenja likovne kulture in varovanja profesionalnih interesov članov društva.
Društvo animatorjev Norma 7
Društvo Norma 7 je prostovoljno, neprofitno združenje, ki se ukvarja predvsem s kulturnimi dejavnostmi, ki bistveno vplivajo na kakovost življenja zlasti starejših in invalidnih oseb in drugih marginalnih skupin prebivalstva.
Kulturno umetniško športno rekreativno društvo Numulitus
Ušansko kulturno umetniško športno rekreativno društvo.
Moški pevski zbor Janez Svetokriški, Vipavski Križ
Moški pevski zbor Janez Svetokriški prihaja iz Vipavskega Križa in združuje pevce iz okoliških vasi.
Moški pevski zbor Napev, Batuje
Moški pevski zbor Napev iz Batuj je bil ustanovljen leta 1996. Prvi njegov zborovodja je bil g. Marko Vetrih. Tradicija petja v Batujah pa je veliko daljša.
Moški pevski zbor SREČKO KOSOVEL Ajdovščina
Moški pevski zbor Srečko Kosovel sestavljajo pevci amaterji iz Ajdovščine in širše okolice, ki jih druži ljubezen in veselje do zborovskega petja pa tudi skupna želja po nadaljevanju bogate tradicije in negovanju zapuščine fantov, ki so se zvrstili v zboru v sedmih desetletjih delovanja zbora.
Oktet Castrum
Oktet Castrum je nastal pred več kot desetletjem, v njem so združeni dolgoletni pevci Moškega pevskega zbora Srečko Kosovel.
Tamburaški orkester Danica, Dobravlje
Nekdaj je vsaka vas imela svoj tamburaški orkester, namenjen predvsem narodnemu buditeljstvu. Danes si člani glasbene zasedbe bolj želimo sprostitve po napornem delu, čeprav je še vedno glavni namen skupine "gojiti in pospeševati godbo".
Vokalna skupina Grlica
Dekliška pevska zasedba iz Budanj je v letu 2011 prejela občinsko priznanje, leto prej pa praznovala 30 let delovanja.
Ženski pevski zbor Večernica
ŽPZ Večernica deluje v okviru Društva upokojencev Ajdovščina in Društva invalidov Ajdovščina - Vipava. Zbor vodi dirigent Miran Rustja.