Člani

Sestava Občinskega sveta Občine Ajdovščina 2018 - 2022
Člani občinskega sveta 2018 – 2022
Poslanstvo in naloge Občinskega sveta Občine Ajdovščina
Občinski svetniki Občine Ajdovščina Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje 26 članov, ki so izvoljeni za 4 leta.  Naloge Občinskega sveta Občine Ajdovščina natančno določa Statut Občine Ajdovščina.
Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 2. redni seji dne 20. 12. 2018 sprejel KODEKS RAVNANJA IZVOLJENIH PREDSTAVNIKOV NA LOKALNI RAVNI.