Člani

Sestava Občinskega sveta Občine Ajdovščina 2018 - 2022
Člani občinskega sveta 2018 – 2022
Poslanstvo in naloge Občinskega sveta Občine Ajdovščina
Občinski svetniki Občine Ajdovščina Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Šteje 26 članov, ki so izvoljeni za 4 leta. Aktualna sestava Občinskega sveta Občine Ajdovščina je svoj mandat pričela konec leta 2014, zaključila pa ga bo konec leta 2018. Naloge Občinskega sveta Občine Ajdovščina natančno določa Statut Občine Ajdovščina.
Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 2. redni seji dne 20. 12. 2018 sprejel KODEKS RAVNANJA IZVOLJENIH PREDSTAVNIKOV NA LOKALNI RAVNI.