Publikacije

Korak v prihodnost s Celostno prometno strategijo Občine Ajdovščina

Za lažje razumevanje koncepta priprave Celostne prometne strategije, scenarijev razvoja prometa, s pomočjo katerih bomo oblikovali vizijo in ukrepe Celostne prometne strategije Občine Ajdovščina pripravljamo različne informativne publikacije.