Društva za ohranjanje dediščine

Društvo Gora
Društvo Gora skrbi za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine Gora. Cilj društva je zbiranje zgodovinskih dokumentov in etnološkega gradiva in s tem ohranjanje »duše« Gore oz. njene bogate kulturne in športne zgodovine.
Društvo za odkrivanje in varovanje naravnih in kulturnih vrednot Matija Vertovec
Namen društva je spodbujanje vsestranskega razvoja območja zgornje Vipavske doline. Glavna dejavnost društva pa je organizacija tradicionalnega pohoda Po Vertovčevih poteh.
Društvo za ohranjanje lokavškega izročila DOLI
Društvo za oživljanje lokavškega izročila-DOLI  je svoje delovanje pričelo leta 1990. uradno pa je bilo ustanovljeno leta 1992. Nastalo je iz fantovske skupnosti iz Lokavca. Že na začetku svojega delovanja so člani hoteli, da bo delo društva vodeno strokovno, predvsem pa pomočjo strokovnih institucij, kot je Goriški muzej iz Nove Gorice.
Društvo gospodinj s Planine pri Ajdovščini
Društvo gospodinj in dramska skupina Planina pri Ajdovščini povezuje dekleta in žene na vasi ter si prizadeva razgibati kulturno in družabno življenje na robu med Vipavsko dolino in Krasom.
Društvo podeželskih žena Predmeja
Društvo šteje okrog 25 članic, srečujejo se v prostorih Krajevne skupnosti Predmeja (star hotel na Predmeji) ter ohranjajo tradicionalne gospodinjske veščine - predvsem klekljanje.
Društvo Trillek
Društvo Trillek, društvo za ohranitev starih običajev je bilo ustanovljeno 30. aprila leta 1991.