Glasovanje o pobudah

V nedeljo, 19. junija 2016 od 8:00 do 12:00, je potekalo glasovanje o pobudah na sedežih krajevnih skupnosti.

Oglejte si neuradne rezultate glasovanja (objavljeno: nedelja, 19. junij 2016 ob 23:00)

Vse občanke in občane, ki boste do dne glasovanja dopolnili 15 let, vabimo, da se glasovanja udeležite v svoji krajevni skupnosti!

Kako glasujem?

Glasujete tako, da med predlaganimi pobudami izberete tri najboljše. Najboljši podelite tri točke, drugi najboljši dve točki in tretji najboljši eno točko. Svojo izbiro označite tako, da zaporedne številke pobud s številko in besedo vpišete na tri za to pripravljena mesta.

Glasovnice, na katerih bodo glasovi oddani za manj ali več kot 3 pobude, bodo neveljavne. Prav tako bodo neveljavne glasovnice, na katerih bo izpisana zaporedna številka pobude, ki ne obstaja.

 Moja pobuda - glasovnica

Kje in za katere pobude lahko glasujem?

Z namenom zagotavljanja čim bolj enakomernega razvoja občine, je ta razdeljena na 6 območij. Glasujete lahko le za pobude z območja, na katerem imate stalno prebivališče. Glasovalna mesta bodo v prostorih krajevnih skupnosti.

Pobude, o katerih se glasuje na posameznem območju in glasovalna mesta za to območje, so navedena na spodnjih povezavah.

Območje 1: Ajdovščina - mesto

Območje 2: Gora

Območje 3: Vipavski griči

Območje 4: Dolina - vzhod

Območje 5: Dolina - center

Območje 6: Dolina - zahod