Območje 4: Dolina - vzhod

Mesta glasovanja:

  • KS Budanje: OŠ Budanje, Budanje 24
  • KS Dolga Poljana: dvorana v prostorih KS Dolga Poljana
  • KS Lokavec: dvorana Edmunda Čibeja
  • KS Žapuže: Dom krajanov Žapuže

Mesta glasovanja odprta:

  • V četrtek, 14. junija 2018, od 17:00 do 19:00 in
  • v nedeljo, 17. junija 2018, od 8:00 do 12:00.

Pobude, o katerih se glasuje:

Zaporedna številka: 1:

Ime projekta: Ureditev povezovalne poti nad zaselkom Bizjaki, skozi zaselek Bizjaki, vse do vasi Žapuže

Kratek opis projekta: Projekt ureditve obstoječe povezovalne poti nad zaselkom Bizjaki do Doma krajanov v Žapužah bi zajemal utrditev poti nad zaselkom Bizjaki ter ureditev odvodnjavanja meteornih voda na območju te poti, in sicer poti nad zaselkom Bizjaki, skozi zaselek Bizjaki, vse do vasi Žapuže.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €

Zaporedna številka: 2:

Ime projekta: Visoka notranja plezalna stena s previsom v dvorani v Lokavcu

Kratek opis projekta: S postavitvijo 8 metrov visoke notranje plezalne stene s previsom v dvorani Edvarda Čibeja v Lokavcu želimo razširiti ponudbo športnih aktivnosti tako Lokavca kot širše okolice ter ponuditi možnost za treninge športnega plezanja na višini vsem, ki se morajo v ta namen voziti daleč ven iz Vipavske doline.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €

Zaporedna številka: 3:

Ime projekta: Povezovalna pešpot, prihod v vas in športni park Martinše

Kratek opis projekta: Ureditev povezovalne pešpoti od glavne ceste do studenca in športnega parka Martinše.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €

Zaporedna številka: 4:

Ime projekta: Ureditev prostorov ter postavitev muzejske zbirke vasi Budanje v prostorih stare OŠ v Budanjah

Kratek opis projekta: Ureditev prostorov in vitrin v stari osnovni šoli v Budanjah za postavitev vaške muzejske zbirke.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €

Zaporedna številka: 5:

Ime projekta: Javne pipe po Lokavcu za vaščane, pohodnike in kolesarje

Kratek opis projekta: Po napeljavi vodovoda v 20. letih prejšnjega stoletja je vsak zaselek v Lokavcu imel vsaj dve javni pipi. Namen pobude je restavrirati ostanke treh korit s pipami, jih rešiti pred propadom, jih prikazati kot kulturno in tehnično zapuščino ter v enakih proporcih in stilu postaviti nove pipe. Pipe bodo namenjene domačinom, kolesarjem in sprehajalcem.

Ocenjena vrednost: do 14.500 €