Območje 3: Vipavski griči

Mesta glasovanja:

  • KS Brje: Učni center Brje (stara OŠ)
  • KS Gaberje: Martinova dvorana v Gaberjah (stara OŠ)
  • KS Planina: Dom krajanov Planina (stara OŠ)
  • KS Šmarje: Gasilski dom – prostori KS Šmarje
  • KS Ustje: Večnamenski prostor KS, Ustje 18

Mesta glasovanja odprta:

V nedeljo, 19. junija 2016, od 8:00 do 12:00

Pobude, o katerih se glasuje:

 Zaporedna številka: 1
Ime projekta: Informativna tabla za Planino v Dolenjah
Kratek opis projekta: Postavitev informativne table z obstoječo ponudbo za Planino v Dolenjah. Na tak način bi se izboljšala prepoznavnost kraja in ponudba izdelkov lokalnih pridelovalcev.
Ocenjena vrednost: do 8000 €

Zaporedna številka: 2
Ime projekta: Zaščitna ograja in ureditev poti
Kratek opis projekta: Postavitev zaščitne ograje pri mostu čez vodo na relaciji Šmarje - Potok. Predlog vključuje tudi ureditev oz. asfaltacijo cca. 50m poti od hiš št. 66 mimo 65A do ekološkega otoka.
Ocenjena vrednost: do 5500 €

Zaporedna številka: 3
Ime projekta: Ureditev vodnih virov
Kratek opis projekta: Ureditev ‘velbanega’ vodnjaka, kala pri Svetem Martinu, na krajevni cesti Brje, ki je bil pred leti zasut s kamenjem. Postavitev ustreznih oznak, ki bi obiskovalce informirale o tem, da je kal del etnološke, kulturne in naravoslovne dediščine kraja.
Ocenjena vrednost: do 8000 €

Zaporedna številka: 4
Ime projekta: Spominska soba Matije Vertovca v Šmarjah
Kratek opis projekta: V osnovni šoli v Šmarjah se ena od učilnic preuredi v spominsko sobo Matije Vertovca, ki je veliko storil na področju vinogradništva in izobraževanja ljudi, v kateri bodo na vpogled njegova dela. Ureditev prostora je mogoča z manjšimi posegi (pleskanje ipd.). Na tak način bi po zaprtju šole dali objektu novo namembnost.
Ocenjena vrednost: do 10000 €

Zaporedna številka: 5
Ime projekta: Povežimo Planino: Ureditev pešpoti med novim naseljem in farovžem
Kratek opis projekta: Ureditev pešpoti med novim naseljem in farovžem, z namenom razvoja turizma in izboljšanja pogojev za življenje in rekreacijo, saj vodi do vaškega športnega parka. Pot je potrebno očistiti, urediti njen ustroj, jo tlakovati in postaviti klop.
Ocenjena vrednost: do 5700 €

Zaporedna številka: 6
Ime projekta: Ureditev infrastrukture v Štrancarjih
Kratek opis projekta: Predlog je postavitev cca. 90m varovalne ograje, javne razsvetljave pri kontejnerjih, ureditev odvajanja vode in preplastitev asfalta.
Ocenjena vrednost: do 12000 €

Zaporedna številka: 7
Ime projekta: Ureditev okolice potomke najstarejše vinske trte
Kratek opis projekta: Zaradi slabega stanja latnika potomke najstarejše mariborske trte pred staro šolo na Planini se ta obnovi ter okoli postavi ograjo. Na eno stan trte bi postavili tablo, na kateri bi predstavili okolico trte ter njeno zgodovino. Ob ograji trte bi postavili tudi manjšo klop in mizo.
Ocenjena vrednost: do 10000 €

Zaporedna številka: 8
Ime projekta: Prometna varnost vasi Gaberje
Kratek opis projekta: Postavitev oznake za avtobusno postajališče. Ta bi lahko bila na tleh ali kot tabla. Postavitev dveh tabel z omejitvijo hitrosti in postavitev manjkajočih cestnih ogledal na nepreglednih mestih. Nekaj nepreglednih ovinkov je tudi na cesti Gaberje – Planina, kjer bi preglednost lahko rešili s cestnimi ogledali.
Ocenjena vrednost: do 15000 €

Zaporedna številka: 9
Ime projekta: Nadgradnja krožne poti čez obronke vipavskih gričev Gaberje, Šmarje, Planina
Kratek opis projekta: Ureditev klopi za počitek, markacij/info tabel, vodnih napajališč ter postavitev “spomenika” žganjekuhi ob enem od vodnih napajališč, ki je bila v preteklosti na tem območju zelo aktualna. Postavitev kakšnega športnega rekvizita (iz naravnega materiala) za raztezanje. Projekt naj bi se izvedel na že obstoječi krožni poti okoli Gaberij.
Ocenjena vrednost: do 15000 €