Obvestila

Znane so pobude 2021-2022

datum: 17.06.2021
kategorija: Moja pobuda 2021

V tretji ponovitvi procesa participativnega proračuna Moja pobuda je bilo do roka oddanih 84 vaših pobud. Letaki s podrobnimi predstavitvami, datumi in navodili za glasovanje ter drugimi pomembnimi informacijami so že na poti v vaše nabiralnike.

Moja pobuda 2021-2022 pobude za glasovanje

 

V tretji ponovitvi procesa participativnega proračuna Občine Ajdovščina Moja pobuda je bilo do roka oddanih 84 vaših pobud. Po pregledu komisije pa jih bo na glasovanje uvrščenih 64, od tega je kar 8 pobud mladih. Letaki s podrobnimi predstavitvami, datumi in navodili za glasovanje ter drugimi pomembnimi informacijami so že na poti v vaše nabiralnike.

V prihodnjih dneh boste občanke in občani v svoje nabiralnike prejeli letake s podrobnimi informacijami in navodili za nadaljnje korake, vse do uresničitve vaših Mojih pobud. Do zastavljenega roka je prispelo 84 pobud. Vse so natančno pregledale najprej občinske strokovne službe, nato še Komisija za vloge in pobude občanov. Nekaj pobud ni sledilo zastavljenim kriterijem in so bile izločene, nekaj pa je bilo enakih. Na glasovanje se je uvrstilo 64 pobud, 56 vezanih na posamezno geografsko območje, kar 8 pobud pa so prispevali mladi.

Seznami pobud so torej pripravljeni, glasovanje bo potekalo v sredo, 23. junija, med 17.00 in 20.00 ter v nedeljo, 27. junija, med 7.30 in 12.00, v krajevno običajnih prostorih po posameznih krajevnih skupnostih. Na glasovanje s seboj prinesite osebni dokument! Glasujete tako, da med predlaganimi pobudami izberete tri najboljše. Najboljši dodelite tri točke, drugi najboljši dve točki, eno točko pa zadnji izbrani pobudi. Posebnost so mladi, ki imajo dvojno število točk – glasovali bodo tako za pobude v svojem geografskem območju, kot za pobude mladih – te bodo namreč na glasovalnih lističih vseh šestih območij. Več informacij o glasovanju in projektu participativnega proračuna Moja pobuda najdete na spletišču Moje pobude

Do glasovanja je še dober teden dni, ta čas lahko pobudniki izkoristijo, da krajane iz svojega območja navdušijo za svoje ideje.