Moja pobuda - participativni proračun v Občini Ajdovščina

"Moja pobuda" je projekt uresničevanja participativnega proračuna v Občini Ajdovščina.

PARTICIPATIVNI PRORAČUNMoja pobuda 2021-2022 podčrtano 2

Je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločate neposredno občanke in občani.

V Občini Ajdovščina bo dober odstotek občinskih proračunov v letih 2021 in 2022 namenjen projektom, ki po vašem mnenju izboljšujejo kakovost življenja v občini. Predloge za projekte boste oblikovali občanke in občani. Skladnost projektnih predlogov s cilji in zmožnostmi občine bo proučila Komisija za vloge in pobude občanov, dokončni projektni predlogi pa bodo dani na glasovanje.

OBMOČJAMoja pobuda 2021-2022 podčrtano 2

Za potrebe projekta so krajevne skupnosti razdeljene na območja na način, ki v najvišji možni meri zagotavlja skladen razvoj vseh delov občine in enakomerno porazdelitev sredstev. Za vsako od sedmih območij je v proračunu rezerviranih 60.000 EUR za obe leti.

V sklopu teh območij bo potekalo tudi glasovanje.

Vabimo vas, da se udeležite razpisanih srečanj, kjer boste imeli priložnost uskladitve idej za prijavo projektnih predlogov na Moja pobuda ter tako konstruktivno prispevati k razvoju lokalnega okolja.

Moja pobuda 2021-2022 območja