Moja pobuda - participativni proračun v Občini Ajdovščina

"Moja pobuda" je projekt uresničevanja participativnega proračuna v Občini Ajdovščina.

PARTICIPATIVNI PROPRAČUN

Je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločate neposredno občanke in občani.

V Občini Ajdovščina bo dober odstotek občinskih proračunov v letih 2021 in 2022 namenjen projektom, ki po vašem mnenju izboljšujejo kakovost življenja v občini. Predloge za projekte boste oblikovali občanke in občani. Skladnost projektnih predlogov s cilji in zmožnostmi občine bo proučila Komisija za vloge in pobude občanov, dokončni projektni predlogi pa bodo dani na glasovanje.

OBMOČJA

Za potrebe projekta so krajevne skupnosti razdeljene na območja na način, ki v najvišji možni meri zagotavlja skladen razvoj vseh delov občine in enakomerno porazdelitev sredstev. V sklopu teh območij bo
potekalo tudi glasovanje. Vabimo vas, da se razpisanih srečanj udeležite in tako konstruktivno prispevate k razvoju lokalnega okolja.

 Moja pobuda 2021-2022 območja