Območje 1: Ajdovščina - mesto

Območje 1: Ajdovščina - mesto obsega KS Ajdovščina.

Izglasovane pobude:

  • Ureditev parka v območju bivše vojašnice Srečka Kosovela (št. 6, 13.200 €)
  • Ureditev košarkarskega igrišča ob Cesti 5. maja v Ajdovščini (št. 4, 15.000 €)
  • Ozelenitev javnih površin ob Goriški cesti v mestu Ajdovščina (št. 3, 15.000 €)
  • Postavitev plezalne stene Moonboard v Hiši mladih v Palah (št. 5, 15.000 €)

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 58.200 €

Izglasovane pobude 2021-22 območje 1

******************************

Mesto glasovanja:

  • Dom krajanov Ajdovščina

Datuma glasovanja:

  • sreda, 23. 6., med 17.00 in 20.00 (predčasno glasovanje)
  • nedelja, 27. 6., med 7.30 in 12.00 (redno glasovanje)

 Letak s pobudami, ki ste ga prejeli na dom

 

Pobude, o katerih se lahko glasuje

Pobuda št. 1

Ograja ob reki Hubelj v centru Ajdovščine

Izgradnja ograje za večjo varnost ob reki Hubelj: od glavnega Hubeljskega mosta na Goriški cesti proti grajskemu obzidju (na strani starega mlina) in vzdolž grajskega obzidja (do zasebnih zemljišč).

Ocenjena vrednost: do 5.000 EUR

Pobuda št. 2

Montaža in nakup enot pri kolesarskih počivališčih in objektih z osnovnim kolesarskim orodjem in zračno tlačilko

Montaža kolesarskih servisnih enot na kolesarskih postajališčih in drugje: 2 enoti z osnovnim kolesarskim orodjem in zračno tlačilko. Ajdovščina bi tako postala še bolj prijazna do kolesarjev, turizma in športa nasploh.

Ocenjena vrednost: do 5.000 EUR

Pobuda št. 3

Ozelenitev javnih površin ob Goriški cesti v mestu Ajdovščina

Predlaga se zasaditev grmovnic in dreves na javnih površinah ob Mestnem stadionu Ajdovščina, pri avtobusni postaji in na drugih lokacijah ob Goriški cesti. Umestila se bo tudi spremljajoča urbana oprema (lesene klopi in koši za odpadke).

Ocenjena vrednost: do 15.000 EUR

Pobuda št. 4

Ureditev košarkarskega igrišča ob Cesti 5. maja v Ajdovščini

Asfaltna površina igrišča že dolgo ne zadostuje varnostnim merilom uporabnika. Ta je zelo groba (v preteklosti je že prišlo do hudih odrgnin). S preplastitvijo (asfaltiranjem) in pravilnim začrtanjem bi lahko omogočili večje število športnih dejavnosti, da igrišče ne bi bilo izključno namenjeno rekreacijski igri košarke.

Ocenjena vrednost: do 15.000 EUR

Pobuda št. 5

Postavitev plezalne stene Moonboard v Hiši mladih v Palah

Predlaga se postavitev notranje plezalne stene v Hiši mladih v Palah. Plezanje je dejavnost primerna za vse, od najmlajših, ki razvijajo osnovne gibalne spretnosti, do starejših, ki ohranjajo vitalnost. Na Moonboard plezalni steni si plezalec preko aplikacije izbere smer in težavnost, na steni pa se z led osvetlitvijo označi smer gibanja po oprimkih.

Ocenjena vrednost: do 15.000 EUR

Pobuda št. 6

Ureditev parka v območju bivše vojašnice Srečka Kosovela

Ureditev novega parka v stari vojašnici Srečka Kosovela, blizu stanovanjskih naselij Ribnik, Kresnice in Na Livadi, ter v bližini osnovne šole in fakultete. Park bi postal novo središče za druženje, počitek in zunanje aktivnosti za vse starostne skupine. Do sedaj zapuščenemu območju bi tako dali novo vrednost in ozelenili še en del Ajdovščine.

Ocenjena vrednost: do 13.200 EUR

Pobuda št. 7

Znameniti Ajdovci v spominu in srcu – Slovenska pisateljska pot v Ajdovščini

Predlog umešča pisatelja in Prešernovega nagrajenca Danila Lokarja na zemljevid Slovenske pisateljske poti, ki kot kulturna transverzala povezuje rojstne hiše slovenskih literatov. Projekt predvideva postavitev spominske plošče pred družinsko hišo, izdajo publikacije in organizacijo simpozija. Navezuje se na načrt razvoja kulturnega turizma v občini Ajdovščina.

Ocenjena vrednost: do 6.050 EUR