Območje 6: Dolina - zahod

Izglasovane pobude:

 • Vzpostavitev starodavne in povezovalne poti Kamnje – Vrtovin – Gojače – Malovše – Črniče (št. 7, 25.000 €)
 • Zakladnica kulturne in naravne dediščine pod Sv. Pavlom in širše (št. 2, 20.000 €)
 • Revitalizacija vaškega trga v Črničah – Parapet (št. 3, 15.000 €)

Skupna vrednost izglasovanih pobud: 60.000 €

Izglasovane pobude 2021-22 območje 6

******************************

Mesto glasovanja:

 • KS Batuje: Prostori KS
 • KS Črniče: Dom krajanov Črniče
 • KS Gojače - Malovše: Dom krajanov Gojače - Malovše
 • KS Kamnje - Potoče: Dom krajanov Kamnje - Potoče
 • KS Selo: Dom krajanov Selo
 • KS Vrtovin: Večnamenska dvorana

Datuma glasovanja:

 • sreda, 23. 6., med 17.00 in 20.00 (predčasno glasovanje)
 • nedelja, 27. 6., med 7.30 in 12.00 (redno glasovanje)

 Letak s pobudami, ki ste ga prejeli na dom

 

Pobude, o katerih se lahko glasuje

Pobuda št. 1

Obnova fasade na Domu krajanov Gojače - Malovše

Zaradi dotrajanega opleska se na fasadi Doma krajanov Gojače - Malovše ob vremenskih pojavih, kot sta dež in burja, povzroča škoda. Z izdelavo novega opleska oz. barvanjem fasade bi zavarovali omet pred vremenskimi vplivi in stavbo naredili bolj urejeno in prijetnejšo za uporabo.

Ocenjena vrednost: do 15.000 EUR

Pobuda št. 2

Zakadnica kulturne in naravne dediščine pod Sv. Pavlom in širše

Zakladnica kulturne in naravne dediščine pod Sv. Pavlom je pobuda treh krajevnih skupnosti (Vrtovin, Gojače - Malovše in Črniče). Gre za postavitev mobilnega objekta, ki bi bil skrbno umeščen v naravo v zavetrju Sv. Pavla z namenom izobraževanja o kulturni in naravni dediščini območja pod Sv. Pavlom in širše (Vipavske doline).

Ocenjena vrednost: do 25.000EUR

Pobuda št. 3

Revitalizacija vaškega trga v Črničah - Parapet

Z revitalizacijo vaškega trga v Črničah, Parapeta, bi v vasi Črniče ponovno vzpostavili lokacijo za druženje, izmenjavanje informacij, organizacijo dogodkov ter promocijo turistične ponudbe. Predlaga se obnova Parapeta, obnovitev korit, stopnišča in tlakovanega kamnitega dela, postavitev kompleta klopi z mizo, namestitev info table, pitnika in svetilke javne razsvetljave ter sprememba prometnega režima.

Ocenjena vrednost: do 15.000 EUR

Pobuda št. 4

Izgradnja balinišča v Selu

Balinišče v športnem parku Selo bo namenjeno starejšim in mlajšim za rekreacijo in druženje ter bo obogatilo športne vsebine v obstoječem športnem parku.

Ocenjena vrednost: do 15.000EUR

Pobuda št. 5

Ureditev vaškega jedra v Batujah (ustavitev prometa, ureditev območja pri cerkvi)

V Batujah bi uredili vaško jedro in promet skozi vas na podoben način, kot je to urejeno v zgodovinsko strnjenih vaseh, še posebno trgih. Tako bi ustavili tranzicijski promet skozi vas in ponovno vzpostavili funkcijo trga kot prostora za združevanje in dogodke. Uredili bi podobo vasi z zgodovinskimi in geografskimi informacijami.

Ocenjena vrednost: do 15.000 EUR

Pobuda št. 6

Otroška igrala v športnem parku Selo

Najmlajši v Selu nimajo otroškega igrišča, zato bi športni park Selo dopolnili z otroškimi igrali, ki bodo namenjena najmlajšim za igro, sprostitev in gibanje v naravi.

Ocenjena vrednost: do 11.999,01 EUR

Pobuda št. 7

Vzpostavitev starodavne in povezovalne poti Kamnje–Vrtovin–Gojače–Malovše–Črniče

Vzpostavitev starodavne povezovalne poti med Kamnjami, Vrtovinom, Gojačami, Malovšami in Črničami je dolgoletna želja krajanov vasi pod pobočjem Sv. Pavla. Ponovno vzpostavljena trasa predvideva obnovitev poljskih poti, ki se vijejo po neokrnjeni naravi, v kolesarsko-pešpot z usmerjevalnimi puščicami in informacijskimi tablami.

Ocenjena vrednost: do 25.000 EUR

Pobuda št. 8

Ureditev okolice otroškega in košarkarskega igrišča v Potočah

Predlaga se ureditev prostora okoli igrišča za košarko v Potočah, in sicer zasaditev 3 dreves za senco na igrišču, osvetlitev igrišča za košarko (do tu je že napeljano), pitnik vode (kot se že namešča – potreben samo priklop), 2 gola za mali nogomet, 2 fitnes napravi.

Ocenjena vrednost: do 5.950 EUR

Pobuda št. 9

Informativna tabla Mala Gora–Čaven

Predlaga se informativna tabla, s katere bi bile razvidne pohodniške poti v smeri Mala Gora–Čaven in povezovalne pešpoti v sosednje vasi (Vrtovin, Gojače, Malovše, Črniče, Skrilje, Stomaž, Lokavec). Potrebno bi bilo urediti tlakovana tla, kamniti zid, v katerega bi bila informativna tabla umeščena, in korito s pitno vodo, postaviti klopi in mizo ter zasaditi drevesa.

Ocenjena vrednost: do 13.000 EUR

Pobuda št. 10

Nadstrešek pri večnamenskemu objektu v športnem parku Selo

Nadstrešek pri večnamenskem objektu je namenjen zatočišču in druženju uporabnikov športnega parka v primeru slabega vremena.

Ocenjena vrednost: do 10.000 EUR