Obvestila

Moja pobuda - kako glasujem

datum: 22.06.2021
kategorija: Moja pobuda 2021

Jutri, 23. junija, je prvi glasovalni dan, ko lahko s podelitvijo točk soodločate o uresničitvi predlaganih pobud.

Kdo lahko glasuje?
Moja pobuda 2021-2022 podčrtano 2
Glasovalno pravico na posameznem območju bodo imeli ob predložitvi osebnega dokumenta vse občanke in občani s stalnim bivališčem na pripadajočem območju v Občini Ajdovščina, ki bodo do dne glasovanja dopolnili 15 let.

Kako glasujem?
Moja pobuda 2021-2022 podčrtano 2
Glasujete tako, da med predlaganimi pobudami izberete tri najboljše. Najboljši podelite tri točke, drugi najboljši dve točki in tretji najboljši eno točko. Svojo izbiro označite tako, da zaporedne številke pobud s številko in besedo vpišete na tri za to pripravljena mesta.

Glasovnice, na katerih bodo glasovi oddani za manj ali več kot 3 pobude, bodo neveljavne. Prav tako bodo neveljavne glasovnice, na katerih bo izpisana zaporedna številka pobude, ki ne obstaja.

Primer pravilno izpolnjene glasovnice iz preteklega obdobja

Slika zgoraj: Primer pravilno izpolnjene glasovnice iz prejšnje pobude.

Za katere pobude lahko glasujem?
Moja pobuda 2021-2022 podčrtano 2
Z namenom zagotavljanja čim bolj enakomernega razvoja občine, je ta razdeljena na 6 območij. Glasujete lahko le za pobude z območja, na katerem imate stalno prebivališče.

Kako bodo glasovali mladi?
Moja pobuda 2021-2022 podčrtano 2
Mladi, ki bodo na dan glasovanja dopolnili med 15 in 29 let (do vključno zadnjega dne pred 30. rojstnim dnem), bodo poleg glasovanja o projektnih predlogih z območja njihovega stalnega bivališča lahko glasovali tudi v skupini MLADI (dodatna glasovnica, ki bo enaka za vseh 6 območij občine). Glasovanje v tej skupini bo potekalo na enak način kot glasovanje v posameznem območju.

 Kdaj in kje glasujem?
Moja pobuda 2021-2022 podčrtano 2
Glasovanju sta namenjana dva dneva:

  • sreda, 23. junij, 17.00 do 20.00,
  • nedelja, 27. junij, 7.30 do 12.00.

Glasujete na glasovalnem mestu v tisti krajevni skupnosti, kjer imate prijavljeno stalno bivališče. Mesta glasovanja so objavljena tukaj.

 Vabljeni, da se glasovanja udeležite v čim večjem številu!