Območje 2: Gora

Mesta glasovanja:

  • KS Col: Gasilski dom Col
  • KS Otlica – Kovk: Dvorana krajevne skupnosti
  • KS Podkraj: Prostori KS Podkraj
  • KS Predmeja: Dom krajanov Predmeja

Mesta glasovanja odprta:

  • V četrtek, 14. junija 2018, od 17:00 do 19:00 in
  • v nedeljo, 17. junija 2018, od 8:00 do 12:00.

Pobude, o katerih se glasuje:

Zaporedna številka: 1:

Ime projekta: Ureditev prostora ob vhodu v vas Bela (tlakovanje, miza, klopi, ograja …)

Kratek opis projekta: Ureditev prostora ob vhodu v vas Bela s postavitvijo platoja, mize, klopi in ograje.

Ocenjena vrednost: do 10.000 €

Zaporedna številka: 2:

Ime projekta: Parkirišča za osebna vozila ter ureditev parcele na Predmeji

Kratek opis projekta: Parkirišča za osebna vozila in ureditev parcele pod Domom krajanov na Predmeji.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €

Zaporedna številka: 3:

Ime projekta: Ureditev parkirišča ob igrišču na Otlici za KS Otlica ter KS Predmeja

Kratek opis projekta: Ureditev parkirišča na zahodni strani igrišča na Otlici. Parkirišče bi služilo za parkiranje obiskovalcev prireditev, zaposlenih na šoli, za športne dejavnosti na igrišču, za domačine v zimskih dneh, za turiste, ob cerkvenih obredih …

Ocenjena vrednost: do 25.000 €

Zaporedna številka: 4:

Ime projekta: Revitalizacija arheološkega parka Ad Pirum

Kratek opis projekta: Na Hrušici želimo lokalni pobudniki vzdrževati optimalne pogoje arheološkega parka in pri tem pritegniti več obiskovalcev. Tuji obiskovalci, pa tudi domači, se večkrat znajdejo v zadregi, saj sploh ne poznajo parka, pa bi o njem radi izvedeli kaj več, ali pa imajo probleme s tem, da ne vedo, kako priti do lokacije in se orientirati po njej.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €

Zaporedna številka: 5:

Ime projekta: Fitnes park pri športnem parku na Colu

Kratek opis projekta: Trenutna športna infrastruktura v kraju Col omogoča predvsem udejstvovanje v športih z žogo ter balinanje, ne omogoča pa individualne vadbe v smislu športnega udejstvovanja na fitnes napravah. Glede na navedeno je smiselno, da se v sklopu športnega parka infrastrukturo razširi in obogati ter krajanom tako omogoči tudi tak tip vadbe.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €

Zaporedna številka: 6:

Ime projekta: Park za druženje in šport z izgradnjo balinišča v Podkraju

Kratek opis projekta: Ureditev prostora in izgradnja novih objektov za druženje in šport bosta omogočila prirejanje vaških aktivnosti za vse generacije v krajevni skupnosti Podkraj. Krajani trenutno nimajo urejenega prostora, kjer bi lahko izvajali rekreativne in vaške aktivnosti.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €

Zaporedna številka: 7:

Ime projekta: Info tabli v Podkraju

Kratek opis projekta: Postavitev dveh informativnih tabel v več jezikih, ene v centru vasi Podkraj ter druge v Hrušici pri Stari pošti. Opis krajevne skupnosti, zgodovine ter zemljevid okolice.

Ocenjena vrednost: do 7.000 €