Kaj je "Moja pobuda?"

"Moja pobuda" je projekt uresničevanja participativnega proračuna v Občini Ajdovščina.  

Zaključno poročilo projekta Moja pobuda 2016

Oglejte si neuradne rezultate glasovanja (objavljeno: 19. junija 2016 ob 23:00)

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi odločajo neposredno občanke in občani.

Skala

V občini Ajdovščina bo dober odstotek občinskih proračunov v letih 2017 in 2018 namenjen za projekte, ki po mnenju občank in občanov izboljšujejo kakovost življenja v občini. Skupno bodo občani v proračuna uvrstili vsaj 18 projektov v skupni višini do 360.000 EUR.

Predloge za projekte so oblikovali občanke in občani. Skladnost projektnih predlogov s cilji in zmožnostmi občine je preučila Komisija za vloge in pobude občanov, dokončni projektni predlogi pa bodo podani na glasovanje občankam in občanom. Izglasovani projektni predlogi bodo umeščeni v proračuna občine za leti 2017 in 2018.

V času od 3. do 19. maja so potekale delavnice, na katerih je bil predstavljen participativni proračun, merila za izbor pobud, možno pa je bilo tudi oblikovati osnutke pobud.