Območje 5: Dolina - center

Mesta glasovanja:

  • KS Cesta: Dom krajanov Cesta
  • KS Dobravlje: dvorana v prostorih KS Dobravlje
  • KS Skrilje: prostori KS Skrilje
  • KS Stomaž: Dom krajanov Stomaž
  • KS Velike Žablje: dvorana KS Velike Žablje
  • KS Vipavski Križ: dvorana – prostori KS Vipavski Križ

Mesta glasovanja odprta:

  • V četrtek, 14. junija 2018, od 17:00 do 19:00 in
  • v nedeljo, 17. junija 2018, od 8:00 do 12:00.

Pobude, o katerih se glasuje:

Zaporedna številka: 1:

Ime projekta: Knjiga Vipavski priimki v občini Ajdovščina

Kratek opis projekta: Knjiga o priimkih opisuje pomen vsakega priimka v občini: kako je priimek nastal, od kod prihaja, kaj pomeni, kje ga najbolj pogosto najdemo. Pogostejši avtohtoni priimki pa bi bili opisani malo podrobneje, vključno z opisi najstarejših prebivalcev s tem priimkom.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €

Zaporedna številka: 2:

Ime projekta: Celostna ureditev ceste med vasjo Cesta ter Vipavskim Križem (parkirišča pri pokopališču, zasaditev drevoreda, javna razsvetljava)

Kratek opis projekta: Celostna ureditev ceste med Cesto in Vipavskim Križem. Ureditev parkirnih površin v bližini pokopališča Vipavski Križ, zasaditev drevoreda in razsvetljava pločnika ob cesti. Ureditev bo zagotovila parkirna mesta v bližini pokopališča, novo vizualno podobo okolice Vipavskega Križa in omogočila nočno uporabo pločnika za rekreativce in sprehajalce.

Ocenjena vrednost: do 25.000 €

Zaporedna številka: 3:

Ime projekta: Ureditev družinske kolesarske poti po območju Dolina − center s kolesarjem prijazno infrastrukturo

Kratek opis projekta: Predlagana družinska kolesarska pot poteka po poljskih poteh, ki povezujejo vasi Skrilje, Dobravlje, Male Žablje, Plače in Vipavski Križ, v dolžini pribl. 18 km. V sklopu pobude načrtujemo trasiranje in označitev poti, postavitev kolesarju prijazne infrastrukture na izhodišču z informacijsko tablo z opisom poti, stojalom za kolesa in pitnikom.

Ocenjena vrednost: do 25.000 €

Zaporedna številka: 4:

Ime projekta: Ureditev prostora pred cerkvijo in gradom zaselka Brith v Velikih Žabljah

Kratek opis projekta: V Velikih Žabljah želimo urediti prostor pred cerkvijo in gradom. Naša želja je, da se ta prostor tlakuje, nanj postavi mizo in dve klopi, oglasno tablo in informacijsko tablo s predstavitvijo gradu in cerkve sv. Florijana. Prostor bo služil počitku in druženju. S tem bomo prispevali k boljši podobi našega naselja v občini.

Ocenjena vrednost: do 8.800 €

Zaporedna številka: 5:

Ime projekta: Ureditev večnamenskega prostora v prostorih bivše gostilne v Velikih Žabljah

Kratek opis projekta: Ob dvorani KS je objekt bivše trgovine/gostilne že vrsto let neuporaben, zato predlagamo ureditev pritličja objekta za potrebe oddaje vsem, ki želijo organizirati razna praznovanja. Del prostora pa bi se lahko uporabljal za prikaz kmetijske ponudbe domače vasi.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €

Zaporedna številka: 6:

Ime projekta: Ureditev umiritve prometa na cesti skozi Velike Žablje

Kratek opis projekta: Ureditev umiritve prometa skozi Velike Žablje − postavitev hitrostnih ovir skladno s predpisi in zakonodajo.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €

Zaporedna številka: 7:

Ime projekta: Informacijska tabla ter označevalne table v naselju Male Žablje

Kratek opis projekta: Tabla in označitev zaselkov za boljšo preglednost v vasi.

Ocenjena vrednost: do 9.750 €