Moja pobuda - participativni proračun v Občini Ajdovščina

"Moja pobuda" je projekt uresničevanja participativnega proračuna v Občini Ajdovščina.

Zaključno poročilo projekta v letu 2021


Posamezni občan ali skupina občanov lahko na posebnem obrazcu predlaga projekt, izveden pretežno znotraj posamezne krajevne skupnosti (med 5.000 EUR in 15.000 EUR) ali projekt, ki v večjem delu presega posamezne krajevne skupnosti znotraj enega območja (od 5.000 EUR do 25.000 EUR). Razdelitev območij najdete tukaj.

Projekti iz območja MLADI se lahko nanašajo na območje celotne občine.

Komisija za vloge in pobude občanov bo pobude preučila in tiste, ki ustrezajo merilom, podala na glasovanje.

Za vsako od sedmih območij je v letih 2021 in 2022 namenjenih 60.000 EUR.

Izglasovani projekti se bodo uresničili v letih 2021 in 2022.

Obvestilo, ki ste ga prejeli na dom.

ČASOVNICA PROJEKTAMoja pobuda 2021-2022 podčrtano 2

 Moja pobuda 2021-2022 časovnica projekta

ObdobjeAktivnosti
20. in 21. 5.Spletni srečanji - splošna predstavitev projekta za vse občane (20. 5.) in srečanje za področje MLADI (21. 5.)več informacij
24. do 29. 5.Izvedba srečanj po posameznih krajevnih skupnostih, organizirana z namenom uskladitve idej za prijavo projektnih predlogov na Moja pobuda.več informacij
2. 6.Rok za oddajo pobudveč informacij
16. do 21. 6.Izid letaka s predstavljenimi pobudami, ki ga prejme vsako gospodinjstvo

23. 6. in 27. 6.

Termina za glasovanje: sreda, 23. 6., med 17.00 in 20.00 ter nedelja, 27. 6., med 7.30 in 12.00več informacij
4. 7.Objava neuradnih rezultatov na spletu
5. do 9. 7.Seja KVPO - potrditev glasovanja ter potrditev končnega poročila

 

 

 

Nagovor župana

Spoštovane občanke, spoštovani občani!

Z uvedbo participativnega proračuna, poimenovanega Moja pobuda, se je v občini Ajdovščina izoblikovala možnost soodločanja in aktivnega vključevanja v projekte, pomembne za celotno skupnost. V že dveh uspešno izpeljanih izvedbah ste dokazali, da imate veliko izvirnih idej, z uresničitvijo katerih je naša skupnost ogromno pridobila.

V izvedbi je že tretji cikel projekta Moja pobuda, v katerem imate občanke in občani možnost predlagati in odločati o idejah, projektih in pridobitvah, ki bodo vaš kraj še dodatno oplemenitili. Prepričan sem, da imate še mnogo pobud, načrtov in ciljev, ki jih še želite predstaviti. Zato vas vabim, da izkoristite priložnost in se udeležite delavnic ter drugih možnosti odločanja v že tretji izvedbi projekta Moja pobuda – za skupno dobro nas in naših zanamcev.

Tadej Beočanin, župan