Vabilo na delavnice

Občanke in občane občine Ajdovščina, starejše od 15 let, vabimo na delavnice projekta Moja pobuda, na katerih bo predstavljen participativni proračun in način sodelovanja, mogoče pa bo oblikovati tudi osnutke pobud, ki jih bodo občanke in občani želeli predlagati.

Del časa na delavnici bo namenjen tudi skupinski razpravi o potrebah in dvigu kakovosti življenja na posameznem območju. Na delavnicah bo praviloma prisoten tudi župan.

Kraji in datumi delavnic

Za območje /krajevne skupnosti ...... bodo delavnice potekale na naslednjih lokacijah:

Območje 1: Ajdovščina - mesto

Krajevna skupnost Ajdovščina

Dom krajanov Ajdovščina, Prešernova 26, 5270 Ajdovščina,
16. maja 2016 od 19:00 do 20:30

Območje 2: Gora

Krajevne skupnosti Predmeja, Otlica – Kovk, Col in Podkraj

Dom krajanov Predmeja, Predmeja 93a, 5270 Ajdovščina
3. maja 2016 od 19:00 do 20:30

Gasilski dom Col, Col 78, 5273 Col
17. maja 2016 od 19:00 do 20:30

Območje 3: Vipavski griči

Krajevne skupnosti Šmarje, Planina, Gaberje, Brje in Ustje

Dom krajanov Planina (stara OŠ), Planina 58, 5270 Ajdovščina
9. maja 2016 od 19:00 do 20:30

Učni center Brje, Brje 53, 5263 Dobravlje
19. maja 2016, od 19:00 do 20:30

Območje 4: Dolina - vzhod

Krajevne skupnosti Budanje, Dolga Poljana, Žapuže in Lokavec

Budanje, Stara OŠ, Budanje 37, 5271 Vipava
10. maja 2016, od 19:00 do 20:30

Lokavec, Dvorana Edmunda Čibeja, Lokavec 126a, 5270 Ajdovščina
13. maja 2016, od 19:00 do 20:30

Območje 5: Dolina - center

Krajevne skupnosti Cesta, Velike Žablje, Dobravlje, Vipavski križ, Stomaž in Skrilje

Dom krajanov Cesta, Cesta 94a, 5270 Ajdovščina
12. maja 2016, od 19:00 do 20:30

Območje 6: Dolina - zahod

Črniče, Gojače – Malovše, Selo, Batuje, Vrtovin in Kamnje - Potoče

Dom krajanov Selo, Selo 39a, 5262 Črniče
11. maja 2016, od 19:00 do 20:30

Krajevne skupnosti so v razdeljene v področja na način, ki v najvišji možni meri zagotavlja skladen razvoj vseh delov občine in enakomerno porazdelitev sredstev. Vabimo vas, da se razpisanih delavnic udeležite in tako konstruktivno prispevate k razvoju lokalnega okolja.

Vabljeni!