Območje 2: Gora

Mesta glasovanja:

  • KS Col: Gasilski dom Col,
  • KS Otlica – Kovk: Dvorana krajevne skupnosti,
  • KS Podkraj: Prostori KS Podkraj,
  • KS Predmeja: Dom krajanov Predmeja.

Mesta glasovanja odprta:

V nedeljo, 19. junija 2016, od 8:00 do 12:00

Pobude, o katerih se glasuje:

Zaporedna številka: 1
Ime projekta: Vzdrževanje kolesarske in pešpoti Podkraj - Col – Otlica - Predmeja, postavitev novih miz in klopi pred Otliškim oknom
Kratek opis projekta: Predlaga se obnova manjkajočih, uničenih ali poškodovanih oznak in smerokazov na obstoječih poteh. Na izrednih razglednih točkah se postavijo manjše klopce. Dolgoročno bi si lahko zastavili vizijo o medkrajevnem povezovanju kolesarskih poti. Izboljšava bi pomenila boljšo prometno varnost, turistično ponudbo in povezovanje krajanov.
Ocenjena vrednost: do 5000 €

Zaporedna številka: 2
Ime projekta: Ureditev arheološkega parka Ad Pirum v Hrušici pri Podkraju
Kratek opis projekta: Predlog je ureditev arheološkega parka, oz. obnova krožne poti skozenj. Predlagamo: ureditev steze - nasutje tampona, kjer nastaja blato, odstranitev podrastja in vejevja, ureditev prehodov s stopnicami ali klančinami ter postavitev opor in ograj na težje prehodnih mestih. Predlog vsebuje tudi obnovo / postavitev informacijskih tabel, dodatnih klopi, smerokazov, košev za odpadke ter izdajo letaka.
Ocenjena vrednost: do 13100 €

Zaporedna številka: 3
Ime projekta: Ureditev okolice športnega parka Lipov gaj
Kratek opis projekta: Predlaga se, da se okoli rokometnega igrišča in balinišča v športnem parku Lipov gaj uredi nekaj teras, ki bi lahko služile kot tribune. S spodnje strani bi bile podprte s kamnitimi zidovi, prehodi tlakovani in dodatno osvetljene prehodne poti. Tribune bi uporabljali športni navijači, služile pa bi tudi kot prostor druženja za krajane.
Ocenjena vrednost: do 15000 €

Zaporedna številka: 4
Ime projekta: Parkirišče “Pri hotelu”
Kratek opis projekta: Predlaga se, da se uredi 12 javnih parkirnih mest na parceli št. 1274/5 k.o. Dol-Otlica. Med parkiriščem in podpornim zidom je možno postaviti igrala, da otroci, ko čakajo šolski avtobus, izkoristijo prosti čas.
Ocenjena vrednost: do 15000 €

Zaporedna številka: 5
Ime projekta: Ureditev okolice naravnih znamenitosti
Kratek opis projekta: Predlaga se ureditev dostopnosti od glavne poti do Otliškega okna, ki bo skladna z okolico, z lesenimi pragovi in ograjo. Predlog vključuje tudi postavitev platoja za postavitev miz in klopi. Na vrhu Binčuše in na razgledni točki vrh Šturske poti se predlaga postavitev miz in klopi.
Ocenjena vrednost: do 5000 €

Zaporedna številka: 6
Ime projekta: Naravoslovno plezalni park
Kratek opis projekta: Predlaga se ureditev parka, ki bo na enem mestu obiskovalcem na izkustven način približal živalsko in rastlinsko bogastvo Trnovskega gozda in smiselno dopolnjeval naravne znamenitosti (Ledena jama, Smrečje, Otliško okno itd). Predvidoma bo v KS Predmeja (ob športnem parku Tiha dolina). Predlagamo izgradnjo učilnice z interaktivnimi multimedijskimi vsebinami ter postavitev plezal z učnimi elementi.
Ocenjena vrednost: do 23800 €