Skupina: Mladi

Mesta glasovanja:

  • vsa mesta glasovanja v projektu Moja pobuda

Mesta glasovanja odprta:

  • V četrtek, 14. junija 2018, od 17:00 do 19:00 in
  • v nedeljo, 17. junija 2018, od 8:00 do 12:00.

Pobude, o katerih se glasuje:

Zaporedna številka: 1:

Ime projekta: Zunanji vadbeni prostor pri Domu krajanov Gojače

Kratek opis projekta: Zunanji vadbeni prostor bo pomenil možnost rekreacije, druženja ter izboljšave kakovosti življenja mladih in željnih telesne aktivnosti v širšem lokalnem okolju. Sestavljen bo iz različnih zunanjih vadbenih naprav, ki bodo uporabnikom nudile možnost lahke telesne aktivnosti ali treninga za telesno aktivnejše

Ocenjena vrednost: do 15.000 €

Zaporedna številka: 2:

Ime projekta: Ureditev mladinskega kluba v prostorih bivše OŠ v Budanjah ter nabava kakovostnega ozvočenja

Kratek opis projekta: Ureditev spodnjih prostorov mladinskega kluba v Budanjah, postavitev nadstreška ob vhodu v stavbo ter nakup kakovostnega ozvočenja za potrebe prireditev in dogodkov v mladinskem klubu.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €

Zaporedna številka: 3:

Ime projekta: Polodprti nadstrešek nad prostorom, namenjenim mladim, pri dvorani v Dolgi Poljani

Kratek opis projekta: Nadstrešek nad prostorom za mladino v Dolgi Poljani 17, narejen iz lesa ter drugih lahkih materialov. Namenjen bi bil druženju in zadrževanju vaščanov, mladine ter drugih obiskovalcev vasi, saj takih polodprtih prostorov v vasi ni. V prostoru bi namestili še klop in mizo.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €

Zaporedna številka: 4:

Ime projekta: Naprava za rekreacijo in druženje v Selu (zunanje fitnes naprave ob športnem igrišču v Selu)

Kratek opis projekta: Vse več občanov se ukvarja z rekreacijo in nima prostora, kjer bi se ogreli, telovadili po teku ali sprehodu, pravilno raztegnili telo ter malo poklepetali med ali po rekreaciji. Zato predlog za postavitev zunanjih fitnes naprav, podesta za raztegovanje, miz in klopi ob športnem igrišču v Selu.

Ocenjena vrednost: do 14.400 €

Zaporedna številka: 5:

Ime projekta: Letna rezidenca mladih (uta/pergola z ureditvijo parka v Palah)

Kratek opis projekta: Mladi si želimo Letne rezidence, kjer bi se lahko v spomladanskih in poletnih večerih družili in skupaj kvalitetno preživljali prosti čas. Letno rezidenco za mlade, katere osrednji prostor bi bila vrtna uta/pergola, bi umestili v že obstoječi park v Palah, ki bi ga predhodno preuredili oziroma olepšali.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €

Zaporedna številka: 6:

Ime projekta: Vadbeni poligon − street workout v Velikih Žabljah

Kratek opis projekta: Postavitev zunanjih vadbenih naprav ob dvorani KS. Namenjene bi bile razgibavanju in vadbi tako domačinov kot tudi krajanov sosednjih vasi, predvsem pa vseh rekreativcev, ki uporabljajo pot mimo dvorane za dnevne vadbe.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €

Zaporedna številka: 7:

Ime projekta: Celovita prenova skate parka v Palah

Kratek opis projekta: Pobuda obsega celovito prenovo obstoječega poligona za rolkanje − skejtparka v športnem parku Pale v Ajdovščini. Naprave so popolnoma dotrajane in nevarne za uporabo. Celovita prenova obsega prenovo betonskega kvoterja, lesenega kvoterja, lesenega benka in grind boxa.

Ocenjena vrednost: do 15.000 €