Koledar dogodkov

Dogodek: Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD-2 OPPN Ribnik SB II

Datum: 03.07.2024
Ura: 16:00

Kraj: Ajdovščina
Lokacija: Sejna soba Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a

Organizator: Občina Ajdovščina

 Vabljeni na javno obravnavo dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev 2 občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II, v okviru javne razgrnitve. 

Več informacij