Delovna telesa

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavlja pet članov, ki jih izmed svojih članov imenuje Občinski svet Občine Ajdovščina. Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v mandatu 2018 - 2022 so:
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe 2018 - 2022      
Odbor za družbene zadeve
Odbor za družbene zadeve 2018 - 2022              
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja 2018 - 2022  
Komisija za kmetijstvo
Komisija za kmetijstvo 2018 - 2022
Odbor za finance in premoženjske zadeve
Odbor za finance in premoženjske zadeve 2018 - 2022  
Statutarno pravna komisija
Statutarno pravna komisija 2018 - 2022    
Komisija za vloge in pobude občanov
Komisija za vloge in pobude občanov 2018 - 2022