Delovna telesa

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavlja pet članov, ki jih izmed svojih članov imenuje Občinski svet Občine Ajdovščina. Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v mandatu 2018 - 2022 so: Predsednik Matjaž Bajec, člani Ljubomir Vidrih Uroš Štor Jurko Pergar Janez Tratnik,