Delovna telesa

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sestavlja pet članov, ki jih izmed svojih članov imenuje Občinski svet Občine Ajdovščina. Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v mandatu 2014 - 2018 so: Predsednik Jordan Polanc, člani Janez Tratnik,  Matjaž Bajec in Andraž Mavrič.
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe
Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe šteje pet članov, trije njih so občinski svetniki, dva pa sta imenovana izmed drugih občanov.
Odbor za družbene zadeve
Odbor za družbene zadeve sestavlja pet članov, trije občinski svetniki ter dva, imenovana izmed drugih občanov.
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja
Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja sestavlja pet članov, trije občinski svetniki ter dva občana.
Komisija za kmetijstvo
Komisijo za kmetijstvo Občine Ajdovščina sestavlja pet članov, trije so občinski svetniki, dva pa sta izbrana izmed ostalih občank in občanov.
Odbor za finance in premoženjske zadeve
Odbor za finance in premoženjske zadeve sestavlja pet članov, od tega so trije občinski svetniki, dva pa sta imenovana izmed drugih občanov.
Statutarno pravna komisija
Statutarno pravno komisijo imenuje občinski svet izmed svojih članov in drugih občanov. Komisija ima predsednika in štiri člane.
Komisija za vloge in pobude občanov
Komisijo za vloge in pritožbe občanov ima predsednika in dva člana. Dva člana sta imenovana izmed članov občinskega sveta, eden pa je zunanji.