Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda

 Občina Ajdovščina je skupaj z Mestno občino Nova Gorica in Občino Brda ustanovila organ skupne občinske uprave.  Sedež medobčinske uprave je v Novi Gorici. 

Občina Ajdovščina je skupaj z Mestno občino Nova Gorica in Občino Brda ustanovila medobčinsko upravo s sedežem v Novi Gorici, za opravljanje upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog iz pristojnosti mestne in občinskih uprav občin ustanoviteljic.

Medobčinska uprava bo za občine ustanoviteljice opravljala naslednje naloge:

- občinski inšpekcijski nadzor,

- občinsko redarstvo,

- pravno služba,

- notranjo revizija.   

Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda

Spletna stran Medobčinske uprave