Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve

Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve opravlja naloge s področja:

 • vodenja, organiziranja in koordiniranja dela razvojnih projektov občine,
 • načrtovanja in pospeševanja razvoja podeželja in kmetijstva,
 • načrtovanja in pospeševanja razvoja turizma,
 • načrtovanja in pospeševanja razvoja gospodarstva in podjetništva,
 • regionalnih razvojnih nalog,
 • sodelovanja z drugimi razvojno naravnanimi organi in inštitucijami,
 • priprave, vodenja in izvedbe evropskih projektov,
 • priprave strateških dokumentov s področja dela tega oddelka,
 • priprave predpisov in drugih gradiv za seje sveta in njegovih delovnih teles, ki spadajo v delovno področje tega oddelka,
 • planiranja in nadzora nad porabo proračunskih sredstev z delovnega področja tega oddelka,
 • državnih pomoči, ki spadajo v delovno področje tega oddelka,
 • ki po naravi dela spadajo v področje dela tega oddelka ter naloge po navodilu župana in direktorja občinske uprave.

Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve opravlja tudi naloge, ki po naravi dela spadajo v področje dela tega oddelka ter naloge po navodilu župana in direktorja občinske uprave.

Oddelek za gospodarstvo in razvoj Občine Ajdovščina uraduje na naslovu Gregorčičeva 20 v Ajdovščini. 

Zaposleni v Oddelku za gospodarstvo in razvoj:

Janez Furlan, vodja oddelka 

t/ 05 36 59 126

m/ 041 991 209

e/ janez.furlan@ajdovscina.si

Janja Lazar, strokovna sodelavka za razvoj turizma

Veronika Koren, strokovna sodelavka za razvoj turizma 

t/ 05 36 59 159

m/ 041 983 209

e/ janja.lazar@ajdovscina.si

e/ veronika.koren@ajdovscina.si

Doris Grmek, koordinatorka 

t/ 05 36 59 135

e/ doris.grmek@ajdovscina.si 

Polonca Vodopivec, koordinatorka za evropske projekte

Koordinatorka projekta Prostor doživetij mlinarske in pekarske tradicije

t/ 05 36 59 144

e/ polonca.vodopivec@ajdovscina.si

Mojca Premrl, koordinatorka za evropske projekte 

Koordinatorka projektov Adrion Transcepearlywarning, Crossit Safer ter Letalski muzej 

t/ 05 36 59 101 

e/ mojca.premrl@ajdovscina.si  

Erika Zuodar, koordinatorka za evropske projekte 

Koordinatorka projektov Medgeneracijski prenos znanja in Prehod na sonaravno oskrbo s hrano 

t/ 05 36 59 107

e/ erika.zuodar@ajdovscina.si

Tanja Dimitrijević, koordinatorka za evropske projekte 

Koordinatorka projektov Odkrivanje podeželske dediščine: avtohtona pridelava fermentiranih pijač za lokalno kulturno in okoljsko trajnost, Prenova mestne tržnice Ajdovščina in Kolesarska veriga na podeželju 

t/ 05 36 59 106

e/ tanja.dimitrijevic@ajdovscina.si

Lara Pižent, koodrinatorka evropskih projektov 

t/ 05 36 59 108 

e/ lara.pizent@ajdovscina.si

Koordinatorka projektov Medgeneracijski prenos znanja, SRC - EDIH, Prehod na sonaravno oskrbo s hrano