Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve

Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve opravlja naloge s področja:

 • vodenja, organiziranja in koordiniranja dela razvojnih projektov občine,
 • načrtovanja in pospeševanja razvoja podeželja in kmetijstva,
 • načrtovanja in pospeševanja razvoja turizma,
 • turistično informacijskega centra,
 • načrtovanja in pospeševanja razvoja gospodarstva in podjetništva,
 • regionalnih razvojnih nalog,
 • sodelovanja z drugimi razvojno naravnanimi organi in inštitucijami,
 • priprave, vodenja in izvedbe evropskih projektov,
 • priprave strateških dokumentov s področja dela tega oddelka,
 • priprave predpisov in drugih gradiv za seje sveta in njegovih delovnih teles, ki spadajo v delovno področje tega oddelka,
 • planiranja in nadzora nad porabo proračunskih sredstev z delovnega področja tega oddelka,
 • državnih pomoči, ki spadajo v delovno področje tega oddelka,
 • ki po naravi dela spadajo v področje dela tega oddelka ter naloge po navodilu župana in direktorja občinske uprave.

Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve opravlja tudi naloge, ki po naravi dela spadajo v področje dela tega oddelka ter naloge po navodilu župana in direktorja občinske uprave.

Zaposleni v Oddelku za gospodarstvo in razvoj:

Janez Furlan, vodja oddelka 

t/ 05 36 59 126

m/ 041 991 209

e/ janez.furlan@ajdovscina.si

Janja Lazar, strokovna sodelavka za razvoj turizma

t/ 05 36 59 159

e/ janja.lazar@ajdovscina.si

Doris Grmek, koordinatorka 

t/ 05 36 59 135

e/ doris.grmek@ajdovscina.si

 

Projekt Domače in umetnostne obrti: dediščina in sodobnost 

Katarina Kogoj, koordinatorka za evropske projekte 

t/ 05 36 59 157

e/ katarina.kogoj@ajdovscina.si

Mojca Kante, koordinatorka za evropske projekte 

t/ 05 36 59 100

e/ mojca.kante@ajdovscina.si 

 

CROSSIT SAFER_RGB1.jpg

 

Projekt Life VivaCCAdapt       

Polonca Vodopivec, koordinatorka za evropske projekte

t/ 05 36 59 144

e/ polonca.vodopivec@ajdovscina.si

      

dolina_logo.png »Operacija se delno sofinancira iz programa LIFE za obdobje 2014-2020, podprograma za podnebne ukrepe, prednostnega področja prilagajanje podnebnim spremembam, št. projekta LIFE15 CCA/SI/000070 – LIFE ViVaCCAdapt.«  

LIFE_MOP.PNG

 

 

logotipi_pp.png

 

 

 

CROSSIT SAFER_RGB1.jpg

Projekt VIPava:

Mojca Premrl, koordinatorka za evropske projekte 

t/ 05 36 59 157 

e/ mojca.premrl@ajdovscina.si  

 vipava-plakat.jpg

 

TIC Ajdovščina

Kristina Pelicon, koordinatorka za turizem  

Sonja Mužina, koordinatorka za turizem

t/ 05 36 59 140

e/ ajdovscina@vipavskadolina.si 

w/ www.vipavskadolina.si