Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve

Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve opravlja naloge s področja:

 • vodenja, organiziranja in koordiniranja dela razvojnih projektov občine,
 • načrtovanja in pospeševanja razvoja podeželja in kmetijstva,
 • načrtovanja in pospeševanja razvoja turizma,
 • načrtovanja in pospeševanja razvoja gospodarstva in podjetništva,
 • regionalnih razvojnih nalog,
 • sodelovanja z drugimi razvojno naravnanimi organi in inštitucijami,
 • priprave, vodenja in izvedbe evropskih projektov,
 • priprave strateških dokumentov s področja dela tega oddelka,
 • priprave predpisov in drugih gradiv za seje sveta in njegovih delovnih teles, ki spadajo v delovno področje tega oddelka,
 • planiranja in nadzora nad porabo proračunskih sredstev z delovnega področja tega oddelka,
 • državnih pomoči, ki spadajo v delovno področje tega oddelka,
 • ki po naravi dela spadajo v področje dela tega oddelka ter naloge po navodilu župana in direktorja občinske uprave.

Oddelek za gospodarstvo in razvojne zadeve opravlja tudi naloge, ki po naravi dela spadajo v področje dela tega oddelka ter naloge po navodilu župana in direktorja občinske uprave.

Oddelek za gospodarstvo in razvoj Občine Ajdovščina uraduje na naslovu Gregorčičeva 20 v Ajdovščini. 

Zaposleni v Oddelku za gospodarstvo in razvoj:

Janez Furlan, vodja oddelka 

t/ 05 36 59 126

m/ 041 991 209

e/ janez.furlan@ajdovscina.si

Nejc Kumar, višji svetovalec v oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve

t/ 05 36 59 162

e/ nejc.kumar@ajdovscina.si 

Janja Lazar, strokovna sodelavka za razvoj turizma

t/ 05 36 59 159

e/ janja.lazar@ajdovscina.si

Veronika Koren, koordinatorka 

t/ 05 36 59 107

m/ 070 538 238 

e/ veronika.koren@ajdovscina.si

Doris Grmek, koordinatorka 

t/ 05 36 59 135

e/ doris.grmek@ajdovscina.si 

Polonca Vodopivec, koordinatorka za evropske projekte

Koordinatorka projekta Prostor doživetij mlinarske in pekarske tradicije

t/ 05 36 59 144

e/ polonca.vodopivec@ajdovscina.si

Mojca Premrl, koordinatorka za evropske projekte 

t/ 05 36 59 101

e/ mojca.premrl@ajdovscina.si

Tanja Dimitrijević, koordinatorka za evropske projekte 

Koordinatorka projektov Odkrivanje podeželske dediščine: avtohtona pridelava fermentiranih pijač za lokalno kulturno in okoljsko trajnost, Prenova mestne tržnice Ajdovščina in Kolesarska veriga na podeželju 

t/ 05 36 59 106

e/ tanja.dimitrijevic@ajdovscina.si

Greti Kobal, koordinatorka za evropske projekte 

t/ 05 36 59 108

e/ greti.kobal@ajdovscina.si

Koordinatorka projektov: SRC-EDIH: Evropsko digitalno inovacijsko stičišče, Prehod na sonaravno oskrbo s hrano