Simboli Ajdovščine

Občino Ajdovščina simbolno označuje grb, ki je tudi osrednji motiv zastave občine. Oboje je delo domače oblikovalke Silve Vovk Kete, ki je izdelala tudi priročnika celostne grafične podobe grba in zastave. 

Dokument celostne grafične podobe grba Občine Ajdovščina

Grb Občine Ajdovščina - za tisk

Dokument celostne grafične podobe zastave Občine Ajdovščina

Zastava Občine Ajdovščina (cmyk)

Zastava Občine Ajdovščina (spot)

Grb občine Ajdovščina Grb občine je upodobljen je v obliki španskega ščita, katerega dno se zaključi polkrožno, zgornji del pa se zaključi v obliki enakokrakega trikotnika, pri čemer ima desna stranica obliko štiridelne oglate forme stolpa, nagnjene za 45 stopinj.

Zgornji del grba vsebuje rimski stolp s štirimi cinami, kar predstavlja Ajdovščino kot rimsko mesto. Nagnjenost stolpa za 45 stopinj simbolizira burjo, kot klimatsko posebnost občine. Dno zgornjega dela se zaključi s črto v obliki vala.

V spodnjem delu grba se oblika črte z naraščajočimi razmaki še dvakrat ponovi, tako da spodnji del deli na tri valovita polja, katerih površina se proti dnu grba enakomerno povečuje. Valovita polja ponazarjajo ritem ponavljajočih se valov deroče reke Hubelj in geografsko podobo doline, ki je na eni strani obrobljena z visokimi gorskimi grebeni, na drugi pa s kopastim vinorodnim gričevjem.

Zgornji del grba je v beli barvi. Valovita črta, ki zaključuje njegov zgornji del, je v srebrni barvi. Zgornje polje spodnjega dela je svetlo zeleno, srednje je zeleno, spodnje pa temno zeleno. Grb je obrobljen s srebrno barvo. Barvni sklop zelene in srebrne barve povezuje zgodovinsko dogajanje slavne bitke iz rimskih časov z današnjo podobo občine, predstavlja pa tudi simbiozo med kamnom in rastlinjem, tako značilnim za podobo občine.

Okrog zunanje črte spodnjega dela grba poteka napis z velikimi tiskanimi črkami v srebrni barvi: OBČINA • AJDOVŠČINA.

Zastava občine je pravokotne oblike. Razmerje med njeno višino in širino je 2:1. Podlago zastave tvori na beli osnovi natisnjena stilizirana silhueta stolpa s štirimi cinami, povezana z valovitimi črtami, ki v enakomernem in neprekinjenem vzorcu srebrne barve poteka po njeni celotni površini.

V spodnjem delu vertikalno razdeljene zastave leži občinski grb v predpisani barvni kombinaciji, z razliko obrobe in zaključne črte njegovega zgornjega dela, ki sta v črni barvi.

Okrog zunanje črte spodnjega dela grba poteka napis z velikimi tiskanimi črkami v črni barvi: OBČINA • AJDOVŠČINA.