Oddelek za družbene zadeve

Oddelek za družbene zadeve opravlja naloge s področja:

 • predšolske vzgoje,
 • izobraževanja,
 • športa,
 • kulture,
 • mladih,
 • štipendiranja,
 • ostalih neprofitnih organizacij,
 • socialnega varstva,
 • dela z ranljivimi skupinami prebivalcev,
 • zdravstvenega varstva,
 • lekarniške dejavnosti,
 • dodeljevanja občinskih stanovanj v najem,
 • delovnih razmerij za potrebe občinske uprave,
 • mandatnih vprašanj, volitev in imenovanj,
 • priprave predpisov in drugih gradiv za seje sveta in njegovih delovnih teles, ki spadajo v delovno področje tega oddelka,
 • planiranja in nadzora nad porabo proračunskih sredstev, ki spadajo v delovno področje tega oddelka,
 • državnih pomoči, ki spadajo v delovno področje tega oddelka.

Oddelek za družbene zadeve opravlja tudi druge naloge, ki po naravi dela  spadajo v področje dela tega oddelka ter naloge po navodilu župana in direktorja občinske uprave.

Zaposleni v oddelku za družbene dejavnosti:

Katarina Ambrožič, vodja oddelka

t/ 05 36 59 114

m/ 051 662 676

e/ katarina.ambrozic@ajdovscina.si

Gordana Krkoč, višja svetovalka za družbene in kadrovske zadeve

t/ 05 36 59 123

e/ gordana.krkoc@ajdovscina.si

Erika Zavnik, višja svetovalka za družbene zadeve in imenovanja

t/ 05 36 59 122

e/ erika.zavnik@ajdovscina.si

Jerica Stibilj, svetovalka za družbene zadeve in socialo

t/ 05 36 59 137

e/ jerica.stibilj@ajdovscina.si

Andreja Vidmar Sukanovič, svetovalka za družbene zadeve  

t/ 05 36 59 157 

e/ andreja.vidmar@ajdovscina.si