Osnovnošolsko izobraževanje

Osnovnošolsko izobraževanje je del sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji. Izvajajo ga osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, glasbene šole ter zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Osnovnošolsko izobraževanje za odrasle na območju naše občine nudi Ljudska univerza Ajdovščina.

Področje osnovnega šolanja, ki ga izvajajo javne in zasebne osnovne šole ali se izvaja kot izobraževanje na domu, ureja Zakon o osnovni šoli - povezava na neuradno prečiščeno besedilo zakona (PIS RS).

Osnovnošolsko izobraževanje je delovno področje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Obvezno osnovnošolsko izobraževanje traja devet let. Z vstopom v 1. razred osnovne šole otrok pridobi status učenca. Da otrok izpolnjuje osnovnošolsko obveznost, morajo poskrbeti starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je otrok v oskrbi. Učenec zaključi osnovnošolsko izobraževanje, ko uspešno konča 9. razred. 

Na območju Občine Ajdovščina deluje pet matičnih osnovnih šol, štiri od njih imajo tudi svoje podružnice ter waldorfska osnovna šola. Osnovnošolsko izobraževanje odraslih pa ponuja Ljudska univerza Ajdovščina:

Osnovna šola Col, s podružnico Podkraj

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, s prilagojenim oddelkom in podružnico Lokavec

Osnovna šola Dobravlje, s podružnicami Skrilje, Črniče, Vrtovin in Vipavski Križ

Osnovna šola Otlica

Osnovna šola Šturje, s podružnico Budanje

Waldorfska šola in vrtec Primorska