DatumNaslov
29.04.2019Obvestilo o podaljšanju koncesije
19.03.2019Povabilo bankam k sodelovanju
01.03.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe
27.02.2019Povabilo bankam k sodelovanju
15.02.2019Poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje nadzornega odbora - nadomestni član
28.01.2019Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Vrtovin
23.01.2019Prodaja avtomobila – namera o sklenitvi neposredne pogodbe
23.01.2019Informativno povabilo bankam k sodelovanju
04.01.20192. poziv za predlaganje kanidatov za imenovanje Nadzornega odbora
10.12.2018Namera o neposredni prodaji lesta v k. o. Gojače
10.12.2018Poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje Nadzornega odbora
04.12.2018Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov - prostorska ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste Ajdovščina - Predmeja in okoljsko poročilo
03.12.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo kombiniranega kombija
27.11.2018Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Šturje
22.10.2018Prodaja računalnikov - namera o sklenitvi neposredne pogodbe
04.10.2018Namera o neposredni prodaji lesa
20.09.2018Prodaja računalnikov - namera o sklenitvi neposredne pogodbe
18.09.2018Namera o neposredni prodaji lesa
12.09.2018Sprememba Javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN - cesta Ajdovščina - Predmeja na območju plazu Stogovce
10.09.2018Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena ter Okoljsko poročilo za OPPN, za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina - Predmeja
<< 123 4567