DatumNaslov
15.02.2017Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Ajdovščina
14.02.2017Povabilo k sodelovanju
03.02.2017Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II
26.01.2017Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Ribnik SB II
25.01.2017Informativno povabilo bankam k sodelovanju
01.12.2016Občinski svet Občine Ajdovščina podpira vpis pravice do pitne vode v Ustavo RS
28.10.2016Sklep s stališčem Občine Ajdovščina o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS
07.10.2016Namera za oddajo cevne infrastrukture v najem in poziv k priglasitvi interesa
19.09.2016Predlog dokumenta Strategija razvoja turizma Vipavske doline na območju občin Ajdovščina in Vipava
17.08.2016Javno naznanilo o presoji vplivov kohezijskih projektov na okolje
19.05.2016Informativno povpraševanje - zobozdravstveno varstvo odraslih
06.05.2016Energetska sanacija in prenova javnih stavb Občine Ajdovščina - javni poziv promotorjem o zainteresiranosti za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva
26.04.2016Povabilo kmetovalcem k nabavi embalaže v okviru kolektivne tržne znamke &"Izvorno iz Vipavske doline&"
25.02.2016Povabilo bankam k sodelovanju
10.02.2016Informativno povabilo bankam k sodelovanju
09.02.2016Prodaja službenih vozil - namera o sklenitvi neposredne pogodbe
17.12.2015Sklep o določitvi rokov za hišne priključke na kanalizacijo
05.10.2015Javni poziv za vstop v partnerstvo Lokalne akcijske skupine Vipavske doline
02.10.2015Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega OPN občine Ajdovščina in okoljskega poročila
02.10.2015Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina
<< 12345678 9