DatumNaslov
10.12.2018Poziv za predlaganje kandidatov za imenovanje Nadzornega odbora
04.12.2018Sklep o sprejetju stališč do pripomb in predlogov - prostorska ureditev skupnega pomena za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste Ajdovščina - Predmeja in okoljsko poročilo
03.12.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo kombiniranega kombija
27.11.2018Namera o neposredni prodaji lesa v k. o. Šturje
22.10.2018Prodaja računalnikov - namera o sklenitvi neposredne pogodbe
04.10.2018Namera o neposredni prodaji lesa
20.09.2018Prodaja računalnikov - namera o sklenitvi neposredne pogodbe
18.09.2018Namera o neposredni prodaji lesa
12.09.2018Sprememba Javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN - cesta Ajdovščina - Predmeja na območju plazu Stogovce
10.09.2018Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena ter Okoljsko poročilo za OPPN, za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina - Predmeja
04.09.2018Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
31.07.2018SOPOTNIKI, brezplačni prevozi za starejše
05.06.2018Namera za prodajo lesa v k. o. Lokavec
31.05.2018Kanalizacija in vodovod Dobravlje
24.04.2018Namera o neposredni prodaji lesa v Gojačah
09.04.2018Namera o neposredni prodaji lesa v Gojačah
09.04.2018Namera o neposredni prodaji lesa v Gojačah
09.04.2018Namera o neposredni prodaji lesa v Vrtovinu
05.04.2018Javno zbiranje ponudb za najem električnega osebnega vozila
26.03.2018Javna predstavitev osnutka Načrta zaščite in reševanja ob potresih na območju občine Ajdovščina
<< 123456 789