Informativno povabilo bankam k sodelovanju

datum: 23.01.2019
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina vabi banke k sodelovanju pri dodeljevanju kreditov za spodbujanje razvoja malega gospodarstva in kreditov za investicije v kmetijstvu po subvencionirani obrestni meri.

 Pogoji, ki jih banke upoštevajo pri pripravi in oddaji informativne ponudbe za sodelovanje so naslednji:

1. Ciljna obrestna mera za kreditojemalce:

- krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva: obrestna mera za kreditojemalca je EURIBOR + 0;

- krediti za investicije v kmetijstvu: obrestna mera za kreditojemalca je EURIBOR + 0. 

2. Višina subvencije:

- krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva: 84.417 EUR; 

- krediti za investicije v kmetijstvu: 15.000 EUR. 

3. Odplačilna doba:

- krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva:

a. za kredite za nakup premičnin (ne-glede na višino kredita) ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 25.000 EUR je odplačilna doba 5 let in višina subvencije 50.000 EUR;

b. za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 25.001 EUR je odplačilna doba 10 let in višina subvencije 34.417 EUR;  

- krediti za investicije v kmetijstvu:

a. za kredite za nakup premičnin ter kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do višine kredita 10.000 EUR je odplačilna doba 5 let in višina subvencije 5.000 EUR;

b. za kredite za nakup premičnin oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 10.001 EUR je odplačilna doba 10 let in višina subvencije 10.000 EUR.

4. Moratorij na odplačevanje kredita:

- krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva: do 31. 12. 2019; 

- krediti za investicije v kmetijstvu: do 31. 12. 2019. 

5. rok za oddajo informativne ponudbe: 31. 1. 2019.

Informativna ponudba naj vsebuje:

1. višino obrestne mere po kateri je banka pripravljena sodelovati;

2. informativni izračun kreditne mase.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na številki 05 36 59 116.

Banke naj informativno ponudbo pošljejo v roku iz četrte točke pogojev v zaprti kuverti s pripisom »informativna ponudba za sodelovanje« na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

Občina Ajdovščina 

Informativno povabilo bankam k sodelovanju